In baza prevederilor Legii nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, Parlamentul Romaniei a decis marirea taxelor consulare la un nivel fara precedent. Astfel, in baza noilor reglementari, un certificat de nastere pentru un copil, dupa limita de 6 luni de la nastere, costa peste 200 de euro, in timp ce preturile unei imputerniciri, eliberarea vizelor, autentificarea unor documente, etc. sunt majorate si ele in baza noului act normativ roman.
Ceea ce aduce nou Legea nr. 78 din 2010 este punctul 3 care stabileste ca in cazuri speciale sa cheltuiasca sume de bani pentru a ajuta romanii aflati in situatii extreme. 
In acest context legal, articolul 15, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele de urgenta aferente serviciilor prestate pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul;".
Ceea ce este de notat este faptul ca si in aceste conditii posibilitatile autoritatii romane in strainatate in a acorda acest ajutor romanului aflat in nevoie sunt limitate datorita procedurii complicate de aprobare a decontarii fondurilor de la sediul central din Bucuresti, procedura ce impune depunerea unui mare numar de acte care sa dovedeasca starea de necestitate a romanului aflat la nevoie. In aceasta situatie acest articol este practic foarte greu de pus in aplicare. 
Trebuie subliniat faptul ca romanii din Spania si Italia au protestat fata de decizia legislativului roman, acestia transmitand, prin intermediul asociatiilor romanesti comunicate catre mai multe institutii abilitate. Acestia au protestat chiar si fata de mai multi deputati ai diasporei printre care si William Branza, deputatul diasporei din partea PDL, care au fost acuzati, alaturi de intregul legislativ, de faptul ca nu se intereseaza de reala soarta a romanilor din strainatate de vreme ce au tolerat ori chiar votat luarea acestei decizii. De... romanii din strainatate nu sunt numai o sursa de venit ci si una de obtinere a voturilor. 
De notat faptul ca in Grecia, individual, romanii au semnalat Sectiei Consulare de la Atena preturile piperate, insa nu detinem informatii daca vreo  asociatie romana ori vreun grup de romani au depus vreun memoriu la ambasada ori sa fi trimis o scrisoare oficiala de protest asupra masurii autoritatilor romane. 
Ana Tutuianu RoMedia.gr 

Expunem mai jos, anexa Legii nr. 78 din 2010 cu noile taxe consulare: 
Anexa - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate Nr. 

Denumirea serviciilor Taxa in euro crt.

A. Documente de calatorie

1. Eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie 40
2. Blancheta pasaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 56
3. Blancheta titlu de calatorie 5
4. Blancheta pasaport simplu temporar 20

B. Vize

1. Viza de tranzit aeroportuar 60
2. Viza de tranzit 60
3. Viza de scurta sedere 60
4. Viza de lunga sedere 120
5. Viza colectiva 60 + 1 de persoana

C. Servicii notariale
1. Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia: — un exemplar 40 — pentru fiecare exemplar in plus 10
2. Legalizarea semnaturii traducatorului 40
3. Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritatile romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru fiecare act 30
4. Legalizarea unei copii de pe inscrisuri 10
5. Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele eliberate de autoritatile straine, care urmeaza sa produca efecte juridice in Romania 30
6. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe certificatele de origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
— pentru valori de pana la 50.000 euro 300
— pentru valori intre 50.001—100.000 euro 600
— pentru valori intre 100.001—500.000 euro 900
— pentru valori intre 500.001—1.000.000 euro 1.500
— pentru valori peste 1. 000.000 euro 3.500+0,1% din valoare
7. Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagina 10
8. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina 30
9. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat traducerea 20
10. Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular 20
11. Eliberarea unui certificat de cutuma 30
12. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava 30
13. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor 30
14. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini 30
15. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa 300

D. Servicii acte de stare civila
1. Inregistrarea nasterii copilului roman nascut in strainatate gratuit
2. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare intre cetateni romani 90
3. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare intre un cetatean roman si un cetatean strain 135
4. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen de pana la 6 luni 135
5. Inscrierea certificatelor de deces emise de autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti gratuit
6. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen de peste 6 luni 200
7. Inregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat dupa certificatele de stare civila romanesti 45
8. Inregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civila romanesti 30 9. Eliberarea extraselor de stare civila 30

E. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane 60
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana 600
3. Eliberarea dovezii de cetatenie 10
4. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania gratuit
5. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau din strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 30
6. Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti 30
7. Inregistrarea cererii pentru verificarea autenticitatii permisului de conducere romanesc 30
8. Alte servicii care nu sunt incluse in prezenta lista 30

NOTE:
1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.
2. Taxa pentru inregistrarea certificatelor de stare civila in registrele de stare civila romanesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevazute de lege.
3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.
4. Contravaloarea colantelor de viza si a taxei de urgenta, daca este cazul, sunt incluse in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel sau in situatiile prevazute la pct. 3.
5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
6. Sumele in valuta reprezentand cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la pct. 5, comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au incasat.
7. Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.
8. De la data la care Romania va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevazute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."