permisCONIn cazul cetatenilor romani care au domiciliul sau resedinta in Romania si se afla temporar in strainatate, cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa poate fi depusa prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine, caz in care trebuie sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 (Conventia de la Haga), la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare.
Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa se depune impreuna cu urmatoarele documente:
a) copie dupa actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta in Romania
b) procura speciala si actul de identitate al mandatarului, in original si copie
c) dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere;
d) documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere
e) permisul de conducere, atunci cand acesta se afla in posesia titularului;
f) doua fotografii ale titularului, color, in format 35 x 38,5 mm, de data recenta.

Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa se semneaza de titular in fata functionarului consular, care confirma acest lucru prin semnatura si stampila.
Documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine.
Documentul se prezinta la serviciul public comunitar in original, insotit de traducerea legalizata de catre functionarul consular.
Fotografiile se aplica pe cerere, in spatiul anume destinat din cererea tip, respectiv pe procura speciala, in coltul din dreapta sus, si se certifica prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

Dupa implementarea cererii in Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si vehiculelor inmatriculate, permisului de conducere anterior ii inceteaza valabilitatea.
Pana la eliberarea noului permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului, titularului i se elibereaza un document cu valabilitatea de 15 zile, care atesta depunerea actelor.
Directiva 2016/126/CE (art.11 si 12) cu modificarile si completarile ulterioare te obliga sa-ti obtii permisul de conducere din tara unde ai "resedinta".
Articolul 11: Dispozitii diverse privind schimbarea, retragerea, inlocuirea si recunoasterea permiselor de conducere:
 (1) In cazul in care titularul unui permis de conducere national valabil eliberat de un stat membru isi stabileste resedinta obisnuita intr-un alt stat membru, acesta poate solicita ca permisul sau de conducere sa fie schimbat cu un permis echivalent. Statului membru care efectueaza schimbarea ii revine sarcina de a verifica pentru ce categorie continua sa fie efectiv valabil permisul prezentat. (in vigoare de la 19.01.2009)
 (2) Sub rezerva respectarii principiului teritorialitatii legislatiei penale si politienesti, statul membru in care este situata resedinta obisnuita poate aplica dispozitiile sale nationale cu privire la restrangerea, suspendarea, retragerea sau anularea dreptului de conducere al titularului unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru si, in cazul in care este necesar, poate schimba permisul in acest scop. (3) Statul membru care efectueaza schimbarea returneaza permisul vechi autoritatilor statului membru care l-a emis si comunica motivele acestei actiuni. (in vigoare de la 19.01.2009)
(4) Un stat membru refuza eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al carui permis de conducere face obiectul unei restrictii, suspendari sau retrageri intr-un alt stat membru. (in vigoare de la 19.01.2009). Un stat membru refuza sa recunoasca valabilitatea oricarui permis de conducere eliberat de un alt stat membru unei persoane al carei permis de conducere face obiectul unei restrictii, suspendari sau retrageri pe teritoriul statului membru anterior. De asemenea, un stat membru poate refuza eliberarea unui permis de conducere unui solicitant al carui permis a fost anulat intr-un alt stat membru.
(5) Inlocuirea unui permis de conducere care a fost, de exemplu, pierdut sau furat se poate obtine numai de la autoritatile competente ale statului membru in care titularul isi are resedinta obisnuita; autoritatile respective asigura inlocuirea pe baza informatiilor pe care le poseda sau, daca este cazul, pe baza unei atestari a autoritatilor competente din statul membru care a eliberat permisul initial. (in vigoare de la 19.01.2009).
 (6) In cazul in care un stat membru schimba un permis de conducere eliberat de o tara terta cu un permis de conducere de model comunitar, aceasta schimbare, precum si orice reinnoire sau inlocuire se inregistreaza pe permisul de conducere de model comunitar. (in vigoare de la 19.01.2009). O astfel de schimbare se poate efectua numai in cazul in care permisul eliberat de tara terta a fost predat autoritatilor competente ale statului membru care efectueaza schimbarea. In cazul in care titularul acestui permis isi stabileste resedinta obisnuita intr-un alt stat membru, nu este necesar ca acesta din urma sa aplice principiul recunoasterii reciproce prevazut la articolul 2.
Articolul 12 (in vigoare de la 19.01.2009) Resedinta obisnuita: In sensul prezentei directive, "resedinta obisnuita" inseamna locul in care o persoana locuieste in mod obisnuit, adica pe parcursul a cel putin 185 de zile din fiecare an calendaristic, datorita unor legaturi personale si profesionale sau, in cazul unei persoane fara legaturi profesionale, datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse intre respectiva persoana si locul in care locuieste aceasta. Cu toate acestea, resedinta obisnuita a unei persoane ale carei legaturi profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor sale personale si care, din acest motiv, locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, se considera a fi locul legaturilor sale personale, cu conditia ca persoana respectiva sa se intoarca in acel loc cu regularitate. Aceasta din urma conditie nu este necesara in cazul in care persoana locuieste intr-un stat membru pentru indeplinirea unei misiuni cu durata determinata. Frecventarea de cursuri la o universitate sau scoala nu implica transferul resedintei obisnuite.
Trebuie sa ai documentul eliberat de autoritatile statului unde iti duci viata domestica obisnuita (mai mult de 185 de zile calendaristice, dupa cum spune Directiva europeana) si cu care intri in contact in mod uzual.
In ipoteza ca te afli doar "intamplator" in strainatate, chiar daca a expirat documentul, poti solicita la oficiile consulare un "extras de cazier rutier", pe care sa-l traduci intr-o limba de circulatie europeana (engleza, franceza) si sa-l folosesti pe drum, pana la revenirea in tara.

Deea Mazilu – RoMedia.gr
Sursa: avocatnet.ro