Tipărire
cumparaturiPHComisia Europeană oferă producătorilor de alimente din zonele montane , printr-un Regulament, posibilitatea de a menţiona pe etichetele produselor lor sintagma "produs montan".  
Un nou Regulament adoptat de Comisia Europeană stabileşte condiţiile de utilizare a menţiunii "produs montan" pe etichetele produselor alimengtare fabricate în Uniunea Europeană.
Cu scopul de a evita inducerea în eroare a consumatorilor, Comisia a stabilit reguli precise pe care producătorii trebuie să le respecte pentru a putea face acest tip de menţiune pe etichete.
Astfel, mențiunea „produs montan" poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone.
Totodată, sintagma „produs montan" poate fi aplicată produselor obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.
Mențiunea „produs montan" poate fi aplicată şi produselor apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul doar în zone montane.
Totodată, după intrarea în vigoare a acestui Regulament,„produs montan" poate fi aplicată produselor de origine vegetală doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane.
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Deea Mazilu – RoMedia.gr
Accesări: 2803