Consiliul este principalul organ de decizie al UE. La fel ca Parlamentul European, Consiliul a fost înfiinţat prin tratatele fundamentale în anii ′50. Consiliul reprezintă statele membre, iar la reuniuni participă un ministru din fiecare guvern al statelor UE. În funcţie de subiectele de pe agenda de lucru, la reuniuni participă diferiţi miniştri.

Spre exemplu, dacă în Consiliu se vor discuta probleme de mediu, la reuniune va participa ministrul de resort din fiecare stat membru UE şi reuniunea va avea titlul „Consiliul pentru Mediu”.
Relaţiile UE cu restul lumii sunt administrate de „Consiliul pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe”. Însă această configuraţie a Consiliului este responsabilă pentru o gamă variată de probleme de politică generală şi, în consecinţă, la reuniunile sale participă oricare ministru sau secretar de stat pe care îl numeşte guvernul ţării respective.
© Consiliul Uniunii Europene
Reuniune a Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe în curs de desfăşurare

În total există nouă configuraţii („formaţiuni”) diferite ale Consiliului.

    * Afaceri Generale şi Relaţii Externe,
    * Afaceri Economice şi Financiare (Ecofin),
    * Justiţie şi Afaceri Interne,
    * Forţă de muncă, Politică Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor,
    * Competitivitate,
    * Transport, Telecomunicaţii şi Energie,
    * Agricultură şi Pescuit,
    * Mediu,
    * Educaţie, Tineret şi Cultură.

Fiecare ministru din Consiliu este împuternicit să îşi asume angajamente în numele guvernului pe care îl reprezintă. Cu alte cuvinte, semnătura ministrului este semnătura întregului guvern. Mai mult, fiecare ministru din Consiliu răspunde în faţa parlamentului naţional şi a cetăţenilor pe care parlamentul ţării sale îi reprezintă. Alături de implicarea Parlamentului European în procesul decizional, prin aceasta se asigură legitimitatea democratică a deciziilor Consiliului.
Preşedinţii şi/sau prim-miniştrii ţărilor UE, împreună cu Preşedintele Comisiei Europene, se reunesc sub denumirea de Consiliu EuropeanEnglish de până la patru ori pe an. Aceste reuniuni „la nivel înalt” stabilesc orientările de politică generală ale UE şi soluţionează probleme care nu au găsit rezolvare la nivelurile inferioare (adică la nivel de miniştri în cadrul reuniunilor obişnuite ale formaţiunilor Consiliului). Dată fiind importanţa lor, discuţiile Consiliului European se pot prelungi până târziu în noapte şi atrag multă atenţie din partea mass-media.

 

 

sursa: www.europa.eu