Afacerea Feryn : un tribunal belgian urmăreşte interpretarea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.
În urmă cu câteva zile, tribunalul muncii din Bruxelles a confirmat că declaraţiile discriminatorii făcute de reprezentanţii unei companii constituie o incălcare a interdicţiei de discriminare rasială în materie de recrutare.
Afacerea a debutat atunci când o întreprindere de producere a uşilor de garaj, a declarat că ea nu va recruta muncitori de o anumită origine etnică sau rasială şi că împiedică, deci, anumiţi candidaţi de a-şi depune candidatura. Cum toate încercările de mediere eşuaseră, afacerea a fost dusă in faţa tribunalelor . Tribunalul muncii din Bruxelles a retrimis afacerea în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.
În 10 iulie 2008, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a afirmat că o întreprindere care declară public că ea nu va recruta muncitori de o anumită origine etnică sau rasială încalcă principiul egalităţii de tratatment pe piaţa muncii. Acelaşi argument a fost reluat de către tribunalul muncii, care a ordonat abolirea criteriilor discriminatorii aplicate de firma Feryn pentru selectarea personalului său şi publicarea judecăţii în patru ziare belgiene cu mare tiraj în teritoriu.
Pentru mai multe informatii site-ul equineteurope.org.
Ovidiu Palcu - RoMedia