În cadrul celei de-a șaptea Adunări Generale a Uniunii Mondiale Interparlamentare a Elenismului, președintele Parlamentului Elen dl. Dimiris Sioufas a premiat persoane și instituţii care prin activitatea lor fac cinste Greciei. „Pentru Parlamentul elen consolidarea relaţiilor cu Elenismul din întreaga lume a constituit în toţi acești ani o chestiune prioritară”, a subliniat printre altele dl Sioufas. ”Mai mult decât atât, strângem relaţiile de cooperare și colaborare cu PADEE și SAE dar și cu celelalte mari organizaţii ale Diasporei din întreaga lume.”
Premiul întâi a fost atribuit în acest an revistei ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (Ambasadorul Naţiunii) din New York pentru activitatea sa în transmiterea limbii elene noilor generaţii și întărirea legăturilor între membrii comunităţilor grecești.
Premiul al doilea s-a acordat grecilor și grecoaicelor care activează în domeniul artei și culturii, acolo unde sunt prezente semnifi cative discriminări la nivel internaţional.
Al treilea premiu a aparţinut grecilor din Diasporă, care prin activităţile știinţifi ce, de cercetare, artistice sau profesionale, au onorat și onorează Grecia în străinătate. Acest premiu s-a acordat profesorului Fotis Kafatos, președinte al Centrului European de Cercetare și domnului Iosif Sifaki distinsă  personalitate aflată în fruntea oamenilor de știinţă și cercetători din domeniul informaticii, decorat cu câteva luni în urmă și de Președintele Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy.
Sursa : Uniunea Elena Romania