Tipărire

În legătură cu informaţiile apărute în presă în legătură cu studenţii basarabeni care sunt obligaţi să achite o taxă pentru eliberarea permisului de şedere, Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări aduce la cunoştinţă că, la data de 7 septembrie 2009, a intrat în vigoare „Protocolul privind scutirea la plată a permiselor de şedere permanentă/temporară pentru cetăţenii străini”, document încheiat între Oficiul Român pentru Imigrări (O.R.I.) şi C.N. Imprimeria Naţională” – S.A.(C.N.I.N.)  Având în vedere modificarea cadrului legal, respectiv abilitarea CNIN privind producerea permiselor de şedere şi pentru a veni în sprijinul categoriilor de străini care nu dispun de mijloace materiale suficiente pentru a suporta contravaloarea permisului de sedere, la data de 25.08.2009, instituţia noastră a iniţiat un proiect de Protocol privind scutirea la plată sau reducerea preţului permiselor de şedere permanentă/temporară pentru anumite categorii de cetăţeni străini. Documentul a fost însuşit şi semnat de către CNIN la data de 07 septembrie 2009 şi a fost postat la rubrica „Informare generală” pe site-ul ORI: www.ori.mai.gov.ro.

 Aşadar, categoriile de străini care beneficiază de scutire la plata preţului permiselor de şedere sunt clar prevăzute în Protocol:
- bursierii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar pentru care statul român suportă toate cheltuielile;
- nebursierii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar pentru care statul român plăteşte taxa de şcolarizare; -
nebursierii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar care plătesc taxa de şcolarizare ca şi studenţii români;
- cetăţenii străini cu domiciliul permanent în România, pensionari ai statului român, cu venituri sub salariul minim pe economie, cu vârsta peste 60 de ani şi care nu beneficiază de drepturi sociale din partea altui stat; apatrizii de origine română repatriaţi în baza unor înţelegeri internaţionale, care nu dispun de mijloace financiare;
- străinii beneficiari ai unei forme de protecţie în România (refugiaţi şi cei cu protecţie subsidiară);
-alte categorii de străini care îşi reglementează dreptul de şedere pe teritoriul României şi care sunt scutiţi de la plata permiselor de şedere în baza legii sau a unor acorduri interministeriale, interguvernamentale sau internaţionale la care România este parte.
 
Pentru a exclude orice speculaţii şi informări eronate privind încasarea acestor taxe, vă mai informăm că, înainte de intrarea în vigoare a acestui protocol, categoriile sus-menţionate de cetăţeni străini s-au bucurat de aceleaşi facilităţi potrivit prevederilor protocolului anterior încheiat întrea instituţia noastră şi Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS).
 Astfel, până la adoptarea O.U.G. nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr.1157/2007, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (R.A.A.P.P.S) era abilitată să realizeze (respectiv să producă, să personalizeze şi să pună la dispoziţie echipamentele necesare acestor activităţi) permisele de şedere şi documentele de călătorie care se eliberează străinilor, precum şi documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România.
Pentru cetăţenii străini care se încadrează în prevederile acestui protocol şi cărora le-au fost percepute taxele respective, Oficiul Român pentru Imigrări va întreprinde demersuri pentru restituirea sumelor incorect încasate.
sursa:  Oficiului Român pentru Imigrări

Accesări: 3706