Tipărire

Doi miniştri PD – cel al Economiei, Valeriu Lazăr, şi cel al Culturii, Boris Focşa, nu reacţionează la sesizările de ani de zile ale societăţii civile referitoare la privatizarea şi vânzarea Cimitirului Internaţional Militar din Chişinău. Nici măcar nu iau în discuţie problema Cimitirului Eroilor din Chişinău, privatizat fraudulos şi vândut de Guvernul Tarlev pentru 70 000 000 (milioane) de lei unui investitor francez, ca teren destinat construcţiilor. Nici premierul Vlad Filat nu a dispus suspendarea tranzacţiei ilegale şi lotul respectiv continuă să aibă statut de proprietate privată a SRL „Buiucani Real Estate Holding”, firmă cu capital francez.
În 2007, Agenţia Proprietăţii Publice, instituţie subordonată Ministerului Economiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii, au organizat concursul pentru privatizarea terenului cu suprafaţa de 1,9092 ha, atribuit construcţiilor. Autorităţile susţin în continuare legalitatea privatizării şi vânzării cimitirului internaţional.
Ministerul Economiei nu recunoaşte ilegalitatea vânzării cimitirului La solicitarea de a ne informa cum vede statul rezolvarea chestiunii respective, Ministerul Economiei ne-a oferit un răspuns controversat.
„Conform Legii privind ocrotirea monumentelor, cimitirele/necropolele sunt considerate ansambluri de monumente, iar potrivit art. 1 al aceleiaşi legi, sunt recunoscute drept monumente doar acele obiecte care sunt înscrise în Registrul monumentelor ocrotite de stat. Or, în acest registru, pe adresa mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 17, nu este menţionat niciun monument ocrotit de stat”, se arată într-o scrisoare a Agenţiei Proprietăţii Publice. Aceasta invocă şi Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, potrivit căreia statul garantează dreptul de proprietate asupra bunurilor privatizate.
„Dreptul la proprietate privată este garantat de Constituţia RM (art. 46), care de asemenea statuează că „Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.
Aluzie clară în privinţa proprietarul francez al cimitirului. Agenţia Proprietăţii Publice propune două soluţii Pe de altă parte, autorităţile susţin că, „în condiţiile Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, terenurile folosite pentru cimitire ţin de domeniul public al satului (comunei), oraşului (municipiului), iar conform Regulamentului cu privire la cimitire, în RM cimitirele se află în subordinea administraţiei publice locale. Prin urmare, şi problema Cimitirului Eroilor din Chişinău este de competenţa autorităţilor publice locale”.
Agenţia Proprietăţii Publice propune chiar două soluţii de rezolvare a cazului: rezilierea contractului de vânzare-cumpărare şi răscumpărarea, cu acordul cumpărătorului, a terenului dat la un preţ minim de 70 milioane de lei (preţul achitat de SRL „Buiucani Real Estate Holding”), sau declararea prin lege a utilităţii publice şi exproprierea proprietarului terenului în condiţiile legii. În contextul celor relevate, agenţia a menţionat că părţile interesate de reabilitarea şi redarea valorii istorice Cimitirului Eroilor din Chişinău urmează să iniţieze una din cele două opţiuni. Atunci ne întrebăm: de ce nimeni nu face niciun pas în această direcţie? De ce consilierii prim-ministrului Vladimir Filat de trei ani „inflamează” opinia publică cu promisiuni deşarte? Dorin Chirtoacă a cerut fără succes renegocierea condiţiilor de achiziţionare a terenului „Mingea” se află pe teritoriul guvernului, şi nu pe cel al primăriei capitalei”, ne-a declarat consilierul municipal Teo Cârnaţ.
„Ştim că există deja negocieri cu investitorul francez, care ar fi de acord să i se restituie cele 70 de milioane de lei investiţi. O altă soluţie ar fi ca guvernul să ofere proprietarului extern un imobil, cu preţ echivalent cu cel al terenului. Miniştrii Lazăr şi Focşa ar trebui să fie mai activi în această direcţie.” Iar Alexei Ţurcanu, şef de secţie la Direcţia arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei Chişinău, susţine sus şi tare că tranzacţia poate fi efectuată de autorităţile locale.
„Am invitat investitorul la o discuţie la primărie, iar acesta nu mai apare”. Amintim că primarul Dorin Chirtoacă a încercat să iniţieze un dialog cu executivul în vederea remedierii cazului. El a făcut o interpelare la guvern în aprilie 2012, prin care a propus să fie renegociate condiţiile de achiziţionare a terenului din bulevardul Decebal 17, prin transmiterea agentului economic a unui alt teren din proprietatea statului.
„Având în vedere că din proprietatea municipală Spitalului Republican i-a fost transmis un lot de 0,5 ha, ar fi oportun ca terenul din bd. Decebal 17 să fie transmis în proprietatea municipiului Chişinău pentru restabilirea cimitirului”, consideră edilul. Nici până azi, Dorin Chirtoacă nu a primit niciun răspuns. 240 de cimitire militare româneşti din RM necesită reconstrucţii În luna noiembrie 2012, Guvernul României a aprobat un proiect de lege care va pune în aplicare Acordul privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova. Acest document reglementează situaţia mormintelor militarilor români căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, înhumaţi în peste 240 de cimitire militare aflate pe teritoriul Republicii Moldova şi care, în mare parte, au fost desfiinţate după anul 1945.
Prin aplicarea prevederilor Acordului, vor fi identificate, reconstruite şi amenajate aceste locuri de înhumare, astfel încât eroilor de război români să li se poată acorda onorurile cuvenite. Acest document are și o semnificație istorică, îndeplinind o datorie de onoare față de memoria înaintașilor.
Sursa: Jurnal de Chisinau / Romanian Global News

Accesări: 2035