Un primar din raionul Ialoveni a fost condamnat de insanța de judecată pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu la amendă - 16 mii lei cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe 3 ani.  Potrivit procurorilor, primarul, cu scopul înstrăinării unui teren de pămînt cu suprafaţa de 5,03 ha dintre care 2,96 ha reprezintă proprietate exclusivă a statului, iar restul se află în gestiunea primăriei, a dispus vinderea terenului pentru suma de 44263 lei.
Pentru înregistrarea terenului ca proprietate privată a persoanei fizice, în mod intenţionat primarul a înscris date false în dispoziţie, indicînd că terenul are destinaţie agricolă.
Mai mult ca atît, inculpatul a întocmit un şir de acte cu date eronate, pe care le-a semnat personal şi pe care a aplicat ştampila primăriei, acte în baza căror a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a terenului. Ulterior, în mod repetat, făptaşul a emis din numele său o dispoziţie prin care a dispus înstrăinarea altui teren de pămînt cu suprafaţa de 1,672 ha unui agent economic contra sumei de 15029 lei.
Sursa: UNIMEDIA