Tipărire

RoMedia.gr a petrecut Învierea printre românii din Atena!
Bulevardul Aharnon, recunoscut în Atena pentru afluenţa de români poartă în noapte Învierii haină de sărbătoare creştină. De la „Biserica cea mare”, aşa cum este recunoscută în zonă Biserica Sf. Pantelimon - Aghios Pandeleimonos, 
până la Sf. Nicolae Aghios Nikolaos, undeva spre Ceasul de Taină al Minunii coborârii Sfintei Lumini masa de oameni devine compactă. 

 

Nu ştii cu siguranţă de unde a apărut prima Lumină pe acest bulevard, dacă nu cumva toate lumânările s-au aprins instantaneu formând parcă un fluviu de lumini mişcătoare. Pentru al doilea an consecutiv mă aflu în faţa Bisericii Sfânta Treime din Aharnon 264, în comparaţie cu alţi conaţionali care participând de ani de zile au reuşit să scoată în evidenţă progresul ultimilor ani în ceea ce priveşte organizarea şi prezenţa românească. Aici slujeşte preotul român Eduard Fârtan care salută la sosire foarte mulţi români cu care se cunoaşte de ani buni şi cărora le-a aflat necazurile şi umilinţele din ţară străină şi pe care i-a întărit în credinţă şi speranţă, în toţi aceşti ani din urmă.
Fiorul ce te fulgeră până la cea mai mică fărâmă din fiinţa ta de creştin atunci când se cântă cu glas românesc din câteva sute de piepturi „Hristos a Înviat din morţi cu moarte pre moarte călcând…” este copleşitor. Înălţător! Se simte în aer un miros divin de speranţă. În clipele acestea tot românul prezent s-a bucurat că este printre români. Şi m-am rugat ca această clipă să rămână.
Familii de români au devenit în Noaptea aceasta, pentru câteva clipe, o încântătoare familie românească. Cu nedisimulată mândrie cucernică preotul Eduard Fârtan repetă Vestea Cea Mare: „Hristos a Înviat!” şi i se răspunde la unison „Adevărat a Înviat!” – Hristos a Înviat repetă a treia oară părintele iar ecoul celor câtorva sute de români îi răspunde Adevărat a Înviat! 
Aharnonul este un fluviu de lumină, dar şi un exemplu de societate multiculturală – greci, bulgari, georgieni, ucraineni… şi cu majoritate de români… cu toţii creştini!
Noaptea Învierii pe Aharnon a adus România un pic mai aproape!
C.I.M. RoMedia.gr   
Foto: RoMedia.gr CIM

 

Accesări: 3778