In cazul in care valabilitatea cartii de identitate este expirata, aceasta poate fi obtinuta prin procura, autentificata, de Sectia Consulara a Ambasadei.
Actele necesare pentru intocmirea si autentificare procurii necesare obtinerii Cartii de Identitate sunt :

 Cetatenilor romani minori li se permite iesirea din Romania numai insotiti de o persoana fizica majora, daca sunt prezentate in situatiile prevazute de art.30 din Legea nr. 248/2005, dupa caz, urmatoarele documente :
a) declaratia celuilalt parinte din care rezulta acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia ;
b) documente doveditoare ale decesului celuilalt sot ; 

La cerere, Sectia Consulara efectueaza urmatoarele servicii : - autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii) ;Taxa - 30 euro.
- legalizarea de copii de pe inscrisuri ;Taxa – 15 euro.
- legalizarea traducerilor efectuate de serviciul de traduceri al Ministerului de Externe elen ; Taxa – 25 euro. 

La cererea cetatenilor romani sau a fostilor cetateni romani cu domiciliul in Grecia, se pot procura, din Romania, urmatoarele acte : - de stare civila (nastere, casatorie, deces) - certificatul de cazier judiciar. Actele se elibereaza numai pe baza unei cereri semnate de titlari. Inmanarea acestora se face, de asemenea, numai titularilor.

Cetatenii romani, aflati legal in Grecia, care doresc sa se casatoreasca pe teritoriul Republicii Elene, in fata autoritatilor elene, trebuie sa fie in posesia urmatoarelor documente :
- pasapoarte valabile ;
- certificatele de nastere cu Apostila Conventiei de la Haga ;