Tipărire
buletinulROEliberarea primei carti de identitate pentru minori poate fi solicitata si la Sectiile Consulare din Grecia.
Actele de identitate care se elibereaza cetateanului roman sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.
Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului.
Termenul de valabilitate al cartii de identitate este, dupa cum urmeaza:
- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;
- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;
- permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.
In sensul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, dar nu poate depasi un an.
Atentie – Certificatul de nastere NU este act de identitate.
IMPORTANT - NOTA
Actele se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta.
Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte,in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani sau cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii actului de identitate detinut, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.
ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE
(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
- timbru fiscal in valoare de 5 lei (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern;
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ; b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit.a);
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.
Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de evidenta a persoanelor, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a persoanelor, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator.
Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si fotocopie.
Pe langa aceste documente mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve
- certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.
3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate
- un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii;
- timbru fiscal de 5 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.
4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (valabil pentru cei care au avut pasaport cu domiciliul in strainatate si doresc eliberarea cartii de identitate)
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate (inscris in passport si nu mai detin carte de identitate) care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
- hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
- certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta;
- pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
- documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
- chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.
Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.
In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.
Pentru cei care doresc eliberarea primei carti de identitate a copilului minor care merge la scoala in Grecia, acestia o pot face solicitand acest serviciu la Sectiile Consulare din Grecia ( Atena - 210 6728879 si Salonic - 2310 340088) prezentand, pe langa actele de mai sus si o adeverinta de la scoala la care urmeaza studiile in acel moment (document apostilat si tradus in limba romana). In cazul in care documentul a expirat ori este pierdut atunci persoana se poate adresa sectiilor consulare pentru a intocmi actele necesare pe care ulterior sa le transmita in Romania unei persoane pe care o si imputerniceste sa le depuna la serviciul responsabil. 
Pentru cei care sunt divortati – hotararea de divort in care I se acorda custodia copilului, iar in cazul celor care sunt separate in fapt, semneaza doar parintele cu care locuieste, fiind insa nevoie si de copiile actelor de stare civila si identitate ale celuilalt parinte.
Informatiile sunt preluate de la Directia de Evidenta a Persoanelor si Consulatul Romaniei din Atena.
Ana Țuțuianu
 
Accesări: 5139