BANISunt vizați, în principal, cei care muncesc la negru și nu dețin nicio asigurare socială.
Noul Cod Fiscal din România aduce noi măsuri care îi privesc pe românii din străinătate, începând cu 1 ianuarie 2016.
O primă măsură se referă la plata contribuției la sănătate începând cu 1 ianuarie 2016, de către persoanele fizice rezidente în România care nu realizează venituri. Pentru a exista obligația de plată aceste persoane trebuie să nu fie scutite de plata contribuției de sănătate prin efectul legii și nici să nu fie coasigurate prin intermediul unei persoane ce deja contribuie la sistemul de sănătate. Persoanele în cauză vor achita o contribuție în cuantum de 5,5% din salariul minim valabil în anul respectiv, plata efectuându-se trimestrial în data de 25 a ultimei luni din trimestrul respectiv.
Codul Fiscal prevede însă și obligația contribuabilului la ANAF pentru luarea în evidență în termen de 15 zile de la data când nu realizează venituri, conform art. 180 din noul Cod Fiscal. De măsură sunt vizați toți românii care au domiciliul fiscal în țara mamă și care nu pot proba deținerea unei asigurări de sănătate emise de autoritățile din alte state membre, recunoscută în România, conform art. 153 din noul Cod fiscal. În această categorie sunt incluse și persoanele casnice dar și cei care practică agricultura de subzistență.
Cu privire la cetățenii români ce își desfășoară activitatea în străinătate, fără să renunțe la rezidența fiscală din Romania, în categorie sunt incluși toți românii care lucrează fără a avea o asigurări sociale în alte state membre, cel mai probabil persoanele care lucrează în menaj, curățenie, construcții, hoteluri, etc.
NU au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform recentei modificări aduse noului Cod fiscal prin OUG nr. 50/2015, toate persoanele care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui AANAF și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
O persoana fizică cetățean român care știe că va părăsi teritoriul României pentru mai mult de 183 de zile și este interesată să își modifice rezidența fiscală, va depune o declarație pentru renunțarea la rezidența fiscală, conform art. 59 din noul Cod fiscal. Desigur, până la momentul schimbării rezidentei fiscale, aceasta persoana plătește către bugetul de stat din România, impozitul pe veniturile realizate atât din Romania, cât și din străinătate.
Este considerată persoană fizică rezidentă fiscal în România orice persoană fizică - indiferent de cetățenia pe care o are - care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) are domiciliul în România;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
c) este prezentă în Romania pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin;
Rezidența fiscală este statul în care ne desfășurăm activitatea de muncă și în care trebuie să plătim impozitele. Aceasta nu are legătură cu cetățenia: ex. cetățean român are rezidența fiscală în Grecia.
Persoana are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din Romania pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, și va face dovada schimbării rezidentei fiscale într-un alt stat.
Contribuția este de circa 67 de lei/luna, corespunzător sumei de 792 de lei pentru un salariu minim pe economie din 2016 de 1200 de lei, anunță oficialitățile.
Subliniem faptul că prin Ordinul 84/2012, cetățenii români ce se află în străinătate o perioadă estimată la mai mult de 183 de zile au obligația să depună la ANAF declarații privind rezidenta fiscală.
Nu am găsit nicio informație cu privire la cetățenii români care muncesc legal în străinătate de peste 5-10 ani având domiciliul fiscal în afara României. O singură precizare că aceștia pot prezenta ANAF un certificat fiscal de la autoritățile competente din țara unde este impozitat pentru a fi scutit de aceste taxe.
Când va fi depus, unde și de către cine, pentru că cu siguranță nu se vor deplasa 5 milioane de români acasă pentru aceste declarații, nu se menționează încă. Probabil că după 1 ianuarie 2016 autoritățile române vor da mai multe amănunte.
Declarația de părăsire a rezidenței fiscale este la link-ul următor. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_74_2012.pdf
Ana Țuțuiau – Ziarul Online Românesc din Grecia, Romedia.gr