Informaţii de interes pentru cei ce şi-au pierdut cartea de muncă din România!
În cazul în care v-aţi pierdut cartea de muncă, pentru a beneficia de totalizarea perioadei muncite şi totalizarea perioadelor de asigurare realizate în România, este nevoie de o reconstituire a carierei profesionale şi a dreptului la prestaţii, conform perioadelor cotizate.
În acest scop, puteţi trimite prin posta o solicitare scrisă către Serviciul Reconstituiri Cariere Profesionale, din cadrul Direcţiei Evidenţă Contribuabili, la următoarea adresa: str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, România, cod 010146.