Reamintim ca termenul de predare a carnetelor de munca la Casa de Pensii este 30 septembrie 2010, conform Hotararii de Guvern nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat  in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 820, din 27 noiembrie 2009. 

Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare prin care termenul-limita prevazut de alin. (6) art. 2 din HG nr.1.768/2005 se prelungeste pana la data de 30 septembrie 2010. Astfel, alin. (6) al art. 2 se modifică, după cum urmează: "(6) Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010". Operatiunea de preluare din carnetele de munca, inclusiv din documentele în completare la carnetele de munca, a datelor referitoare la perioadele de stagiu realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale aferente a inceput din 2006, perioada de derulare a actiunii fiind initial estimata la 2 ani. 
Conform prevederilor legale, persoanele fizice si persoanele juridice care detin sau pastreaza asupra lor carnetele de munca sunt obligate sa le puna la dispozitia casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul/sediul firmei pentru preluarea datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si la veniturile salariale aferente.
Pentru aceasta, inainte de a fi predate, carnetele de munca trebuie sa fie completate cu toate inscrierile pana la data de 1 aprilie 2001, inscrieri care sa fie certificate de catre autoritatile abilitate. De asemenea, in momentul predarii, carnetele de munca trebuie sa fie insotite de actul de identitate al titularului, in copie, din care sa rezulte codul numeric personal.
Aceasta hotarare se refera la persoanele care sunt inca active, nu pensionarii care sunt in baza de date si primesc deja pensie. Persoanele fizice si juridice care detin carnetele de munca si nu le vor depune pana la data stabilita (30 septembrie 2010), atunci cand vor solicita pensia si vor trebui sa depuna cartile de munca, vor fi sanctionati cu amenda, conform cu art.11, prin incalcarea prevederilor art. 2 si 9 din HG nr.1.768/2005.
În cazul foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, carnetul de muncă poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii în a cărei rază au fost asiguraţi ultima dată sau, după caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de către titular.
Persoanele care până la data specificată nu au posibilitatea să ajungă în România pentru a depune personal carnetul de muncă, pot împuternici în acest sens o persoană aflată în România care va trebui să prezinte la casa teritorială de pensii următoarele documente:
- carnetul de muncă respectiv;
- o împuternicire în care să fie menţionată identitatea titularului carnetului de muncă şi a persoanei împuternicite;
- o copie după un act de identitate din care să rezulte codul numeric personal al titularului carnetului de muncă.
După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deţinătorilor de la care au fost preluate, transmite Biroul Parlamentar / Colegiul 3 din Diaspora. Mai multe informatii la tel: 0040-021-414-1257
RoMedia.gr