Redobândirea cetăţeniei române reprezintă un proces pe care unii basarabeni, şi mă refer în special la aceştia, îl întreprind cu speranţa readoptării de către ţara mamă. Uneori însă îmbrăţişarea de la ţara mamă devine doar un vis de neîndeplinit şi aici pun la socoteală  zecile de basarabeni pe care i-am întâlnit la Atena şi care aşteaptă cu nerăbdare dobândirea paşaportului românesc. 
Şi nu vorbesc despre „botezaţii basarabeni” care doresc paşaportul UE si nu neapărat al României. Vorbesc despre oameni care aşteaptă răspuns de peste 10 ani, care au depus actele de dobândire a cetăţeniei încă de pe vremea când se România nu se afla în UE.
Ieri, alaltăieri mi se semnala un astfel de caz (încă unul). Persoana în cauză a depus actele de redobândire a cetăţeniei române în urmă cu 13 ani iar răspunsul încă nu a venit.
Depunerea unui nou dosar la Secţiile Consulare române îi dă speranţe însă nu îndeplineşte condiţia de bază – şedere legală în Grecia. Legalizarea statutului în Grecia nu se pune în discuţie pentru că sfaturile avocatului personal al interlocutorului nostru a fost răbdare pentru o nouă legalizare chiar dacă această procedură ar putea fi făcută acum în baza permisului de şedere al soţului. Întortocheate căile… consilierilor noştri nu?
Cerând câteva informaţii de la Secţia Consulară de la Atena ni s-a transmis că într-adevăr oricine poate depune dosarul de redobândire a cetăţeniei române prin Secţia Consulară de la Atena, acest lucru fiind făcut direct fără programare prealabilă şi cu un dosar complet.
Despre condiţia de şedere legală în Grecia răspunsul a atins dificila problemă a încurajării emigrării ilegale. Secţia Consulară română nu poate încuraja cetăţenii proprii ori ai oricărei alte ţări să nu respecte legile statului unde îşi are jurisdicţia. Din acest motiv se impune această condiţia şederii legale a celor care doresc cetăţenia română.
Pentru cine nu îndeplineşte această condiţie însă există alte două posibilităţi: depunerea dosarului de cetăţenie la Chişinău ori la Bucureşti.

Pentru cei care aleg să se prezinte la Secţia consulară din Atena, dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
Potrivit art.10 din Legea cetăţeniei romane nr.21/1991 republicată în Monitorul Oficial partea I nr.98/06.03.2000, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 68 din 13 iunie 2002, cetăţenia română se poate acorda persoanei care a avut această cetăţenie şi solicită redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, dacă îndeplineşte în mod corespunzător prevederile legale, chiar dacă are o altă cetăţenie.
Pentru redobândirea cetăţeniei române sunt necesare următoarele:
- paşaport şi copie legalizată sau « conform cu originalul »;
- copie legalizată a cărţii de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români);
- cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
- cazier judiciar din Republica Elenă – traducere în limba româna, legalizată şi copie xerox a originalului;
- cazier judiciar din ţara de origine; - dovada că locuieşte legal în Republica Elenă;
- acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ sau de deces) ale celui care solicită redobândirea cetăţeniei şi ale ascendenţilor (părinţi, bunici);
- dovada scrisă (adeverinţa) din care rezultă că localitatea în care s-a născut solicitantul s-a aflat pe teritoriul României până în august 1940.
ATENTIE: Toate documentele menţionate mai sus, cu excepţia cazierului judiciar din România, trebuiesc supra-legalizate prin Apostila de la Haga.
- declaraţie personală, autentificată din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei romane;
- declaraţie personală autentificată din care să rezulte că în prezent, nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei şi că nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
- declaraţie scrisă personal, la depunerea cererii, din care să rezulte menţiunea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române; - certificate de stare civilă în copii legalizate pentru minorii solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată de către minorii de peste 14 ani;
- acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţia autentificată;
- un dosar şină;
- la momentul depunerii cererii se vor completa formularul şi lista cu date personale prezentate în anexă;
La aceasta se adaugă taxele prevăzute pentru fiecare serviciu consular prezentat mai sus.
Sursa informaţiilor MAE Atena
Ana Ţuţuianu – RoMedia.gr