Tipărire

PASAPOARTE ELECTRONICE  pentru cetateanii romani cu domiciliul in Republica Elena (CRDS)
 CRDS pentru persoanele majore : Cetatenii romani, care se stabilesc in Grecia, pot solicita pasapoarte simple cu mentiunea « titularul are domiciliul in Grecia ».
Documentele necesare sunt :  - permisul de sedere eliberat de autoritatile elene valabil cel putin 1 an sau, dupa caz, pasaportul sau cartea de identitate elena ;
- pasaportul romanesc ;
- actele de stare civila (certificat de nastere si de casatorie de tip nou).
Actele de stare civila eliberate de autoritatile elene vor fi inscrise, in prealabil, in Romania, la serviciul de stare civila, la Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei din Atena sau la Consulatul General al Romaniei de la Salonic ;
- sentinta de divort pronuntata in Republica Elena cu Apostila de la Haga tradusa in limba romana si inscrisa in Roamania sau, dupa caz, sentinta de divort pronuntata in Romania .

 CRDS pentru minori
Documentele necesare pentru obtinerea unui pasaport electronic CRDS, pentru minori, sunt urmatoarele :
- permisul de sedere in Republica Elena al parintilor sau al minorului ;
- declaratia de acord a parintilor ;
- cartea de identitate emisa de autoritatile elene ;
- certificatul romanesc de nastere, in original ;
- certificatul de casatorie romanesc al parintilor, in original ;
- pasapoartele sau cartile de identitate romanesti ale parintilor sau ale parintelui care este cetatean roman ;
- sentinta de divort definitiva in original (in cazul parintilor divortati) din care sa rezulte carui parinte i-a fost incredintat minorul ;
- certificatul de deces romanesc al parintelui, in cazul in care unul din parinti este decedat ;
- hotarare judecatoreasca de incredintare, in cazul in care minorul este incredintat altei persoane ;

PASAPOARTE ELECTRONICE SIMPLE PENTRU CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA :
1. Pentru eliberarea pasaportului simplu elctronic pentru persoanele majore cu domiciliul in Romania, sunt necesare urmatoarele documente :
- cartea de identitate, carte de identitate provizorie (este aceptata numai insotita de certificatul de nastere in original) sau, dupa caz, buletin de identitate, valabil, in original ;
- pasaportul anterior, daca este cazul ;
- in cazul furtului este necesara prezentarea unei dovezi eliberate de politia elena, tradusa in limba romana ;
- in cazul distrugerii se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat ;

2. Pentru eliberarea pasaportului electronic simplu minorilor, sub 14 ani domiciliati in Romania, sunt necesare urmatoarele documente :
- cererile pentru eliberarea de pasapoarte pentru minorii sub 14 ani sunt formulate de catre ambii parinti, de parintele supravietutor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila, sau, dupa caz, de reprezentantul legal,
- certificatul de nastere romanesc al minorului, in original ;
- pasaportul anterior, acolo unde este cazul ;
- cartile de identitate ale parintilor sau reprezentantului legal, in original, aflate in termen de valabilitate ;

3. Pentru eliberarea pasaportului electronic simplu, minorilor peste 14 ani cu domiciliul in Romania, sunt necesare urmatoarele documente :
- cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie (ale minorului), aflate in termen de valabilitate, in original, certificatul de nastere in original ;
- declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport pentru minor ;
- cartile de identitate valabile ale parintilor, in original.
TAXA de eliberare pentru pasaportul simplu electronic este de 96 euro.  
Sursa: MAE Atena
Date actualizate la data de 3 februarie 2010

Accesări: 4023