Cetatenilor romani minori li se permite iesirea din Romania numai insotiti de o persoana fizica majora, daca sunt prezentate in situatiile prevazute de art.30 din Legea nr. 248/2005, dupa caz, urmatoarele documente :
a) declaratia celuilalt parinte din care rezulta acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia ;
b) documente doveditoare ale decesului celuilalt sot ;  c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului, ramasa definitiva si irevocabila;
d) declaratia ambilor parinti sa, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la : efectuarea calatoriei respective de catre minor in statul sau in statele de destinatie, perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului ;
e) insotitorului imputernicit de parinti sau, dupa caz, de reprezentantul legal, i se va solicita certificat de cazier judiciar, si, dupa caz, documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane ;
f) documente doveditoare ale situatiei medicale a minorului, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul ori statele in care urmeaza sa se acord tratament medical, daca sunt cerute de Legea nr. 248/2005 ;
g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri in strainatate, avizate de o autorizatate administartiva cu competente in domeniu, daca sunt cerute de Legea nr. 248/2005.
Taxa pentru declaratie este de 30 de euro.  
Sursa MAE Atena 
Date actualizate la 03 februarie 2010