Asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta ... - continuare din articolul trecut -
12. Prin art. 5 din Legea nr. 319/1944 s-a recunoscut sotului supravietuitor dreptul de a mosteni, in afara de partea sa succesorala, mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice, precum si  darurile de nunta, cu exceptia cazului in care vine la mostenire in concurs cu descendentii defunctului. 
13. In aceasta categorie de bunuri intra atat bunurile proprii ale defunctului, cat si partea sotului decedat din bunurile comune care au destinatia (bunurile apartin gospodariei casnice) sau provenienta (darurile de nunta) prevazuta de art 5. din Legea nr. 319/1944. 

14. Pentru existenta acestui drept trebuie indeplinita cumulativ doua conditii: - sotul supravietuitor sa nu vina in concurs cu descendentii (chiar exheredati) ai defunctului. - sotul decedat sa nu fi dispus de toata partea sa din aceste bunuri prin liberalitati intre vii sau pentru cauza de moarte. Sotul supravietuitor nu este rezervat in privinta acestor bunuri. In cazul in care sotul defunct a dispus doar de o parte din aceste bunuri, restul bunurilor din aceasta categorie va reveni sotului supravietuitor in virtutea dreptului special de mostenire prevazut in favoarea sa de art. 5 Legea nr. 319/1944. Bunurile apartinand gospodariei casnice i se cuvin in totalitate sotului supravietuitor, peste partea sa succesorala, daca sotul decedat nu a dispus de partea sa succesorala, daca sotul decedat nu a dispus de partea sa din acele bunuri, intelegand sa inlature pe sotul supravietuitor, prin includerea si a acestor bunuri masa celorlalte bunuri succesorale.
15. In cazul bigamiei sotului defunct, stabilirea drepturilor sotului supravietuitor si ale sotului inocent din casatoria nula asupra bunurilor avute in vedere de art. 5 din Legea nr. 319/1944 se va face in functie de afectatiunea lor concreta in cadrul gospodariei casnice, constituita de defunct cu fiecare dintre sotii supravietuitori, respectiv in functie de provenienta concreta a respectivelor daruri de nunta.
16. Practica a fost nuantata cand a analizat existenta acestui drept al sotului supravietuitor in cazul in care soti aveau gospodarii separate sau erau despartiti in fapt la data deschiderii succesiunii. Chiar daca sotii au avut gospodarii separate, in localitati diferite, sotul supravietuitor are dreptul la totalitatea bunurilor care intra in categoria mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice, potrivit destinatiei lor, indiferent de locul unde ele se afla in momentul decesului celuilalt sot. Faptul ca intr-o perioada premergatoare decesului sotii au trait despartiti in fapt nu inlatura pe sotul supravietuitor de la beneficial prevazut de art. 5 din Legea nr. 319/1944 cu privire la bunurile ce au apartinut gospodariei la data cand a incetat traiul in comun.
17. Atat in doctrina, cat si in practica, interpretarile notiunii de “bunuri apartinand gospodariei casnice” au fost diferite, uneori extinzandu-se sfera de aplicare a notiunii , alteori restrangand-o. Ca principiu, pentru a fi inclus in aceasta categorie, este necesar ca bunurile sa fie, prin natura lor, destinate a servi in cadrul gospodariei casnice si sa fi fost afectat acestui scop. Este evident ca in cadrul notiunii de “gospodarie casnica” nu este inclusa gospodaria taraneasca.
18. Cu privire la natura juridica a dreptului special de mostenire al sotului supravietuitor prevazut de art. 5 din Legea nr. 319/1944, in doctrina s-au exprimat doua opinii care au fost reflectate si de practica judiciara. Potrivit unei opinii, sotul supravietuitor culege bunurile prevazute de art. 5 din Legea nr. 319/1944 in virtutea unui legat cu titlu particular prezumat, legea presupunand ca sotul defunct a voit sa lase sotul supravietuitor aceste bunuri, peste portiunea succesorala legala prevazuta in art. 1 din aceeasi lege. Intr-o alta opinie , dreptul special al sotului supravietuitor prevazut de art. 5 din Legea nr. 319/1944 este tot un drept de mostenire legala.
19. Criticile aduse de doctrina primei opinii constau in: - faptul ca adoptarea conceptiei legatului prezumat atrage drept consecinta supunerea acestor bunuri reductiunii liberalitati lor excessive in cazul in care sotul supravietuitor vine in concurs cu parintii defunctului si mostenirea se compune in totalitate sau in cea mai mare parte din bunurile prevazute de art. 5 din Legea nr. 319/1944.
Un argument in plus ar fi faptul ca , in aceaste cazuri, parintii defunctului ar aparea ca mostenitori rezervatari exheredati in virtutea legii, desi exheredarea unor mostenitori depinde exclusiv de vointa defunctului. - faptul ca in conceptia legatului prezumat se accepta ca sotul supravietuitor poate opta diferit in privinta dreptului de mostenire legala prevazut de art. 1 si a legatului prezumat prevazut de art. 5 din Legea nr. 319/1944.
Un argument in plus : conceptia legatului prezumat vine in contradictie cu dispozitile art 5, care prevad ca “in cazurile prevazute la art. 1 pct. b)-d) inclusive, sotul supravietuitor va mosteni, in afara de partea sa succesorala, mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice, precum si darurile de nunta.” Or, cazurile prevazute de art. 1 pct. b)-d) sunt cele in care sotul supravietuitor vine la mostenire, deci accepta mostenirea. Totodata, dreptul prevazut de art. 5 este in afara de partea sa succesorala, deci se naste doar daca exista o parte succesorala a sotului supravietuitor, deci daca a acceptat mostenirea.
- va urma in articolul viitor –  
BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI” 
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI ROMANIA 
Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1 
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003 

Pentru cei care au nevoie de sfaturi juridice va rugam sa trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa mail a fondatorului redactiei RoMedia.gr - 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .