1. Întrebare: M.N. din Atena, este interesată să ceară majorarea pensiei de întreţinere pentru minora S.B. în vârstă de 9 ani, născută din relaţia extraconjugală cu T.B. din Constanţa.
Răspuns: Aveţi la îndemână acţiunea judecătorească de majorare a pensiei de întreţinere pentru minora S.B. aflată în întreţinerea dumneavoastră.  Cu o astfel de acţiune, vă puteţi adresa fie instanţei din Atena în raza căreia domiciliaţi dumneavoastră, fie Judecătoriei din Constanţa, România, unde domiciliază pârâtul.
Acţiunea judecătorească trebuie să cuprindă: numele, prenumele dumneavoastră, precum şi domiciliul actual; numele, prenumele şi data de naştere a minorei; numele, prenumele şi domiciliul părâtului. În cuprinsul cererii judecătoreşti, trebuie să arătaţi situaţia de fapt, numărul, data şi instanţa hotărârii judecătoreşti prin care pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere lunară. În petitul acţiunii, indicaţi suma pe care o doriţi cu titlu de pensie lunară de întreţinere, ataşaţi actul de naştere al minorei, hotărârea judecătorească anterioară, dovada veniturilor dumneavoastră lunare şi indicaţi locul de muncă al pârâtului. Acţiunea şi actele anexate acesteia, trebuiesc expediate pe adresa instanţei unde doriţi să vă judecaţi. Cereţi judecarea cauzei în lipsa dumneavoastră, în temeiul art.242, pct.2 Cod procedură civilă român, dacă vă judecaţi la instanţa din Constanţa sau apelaţi la serviciile unui avocat.

2. Întrebare: N.A. din Atena ne întreabă cum poate să se retragă dintr-o firmă constituită cu un partener român în România, la Ploieşti.
Răspuns: Dacă aveţi motive temeinice sau doriţi retragerea din firmă, trebuie să convocaţi dumneavoastră sau coacţionarul, o adunare generală. Această adunare generală se convoacă în scris cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea acesteia.
Convocarea se realizează prin scrisoare, fax, e-mail sau chiar notă telefonică. Dacă nu cunoaşteţi adresa partenerului dumneavoastră, puteţi publica convocarea într-un ziar de largă circulaţie din România. Adunarea generală se poate desfăşura prin participarea ambilor acţionari sau prin mijloace tehnice de comunicaţie, fiecare fiind la domiciliul său. În timpul adunării generale propuneţi retragerea dumneavoastră.
Dacă partenerul este de acord, întocmiţi un proces verbal al adunarii generale, semnat de ambii participanţi, care se depune la Registrul Comerţului din Ploieşti. Registrul Comerţului operează modificările aprobate de adunarea generală şi partenerul dumneavoastră devine unic acţionar şi asociat.
În timpul adunării generale veţi cere ca valoarea a jumătate din patrimoniul societăţii să vă parvină în bani. Dacă nu vă înţelegeţi cu acesta, puteţi cere în faţa Tribunalului Prahova printr-o acţiune în judecată, expertizarea patrimoniului şi acordarea cotei de 50% în bani. Nu puteţi pretinde atribuirea unor bunuri. Acţiunea este complexă şi aveţi nevoie de un specialist. {jcomments on}  

BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI ROMANIA
Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003

Pentru cei care au nevoie de sfaturi juridice va rugam sa trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa mail a fondatorului redactiei RoMedia.gr -
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .