Intrebarea nr.1 : MN din G are o societate comerciala in Romania ce desfasoara activitati de productie in domeniul maselor plastice. Mai multi beneficiari ai produselor firmei sale nu au achitat facturile fiscale, intreaba ce trebuie sa faca pentru a recupera sumele.
Raspuns: - Continuare din nr. anterior - 

1. Dupa parcurgerea primei faze a insolventei daca nu se admite planul de reorganizare, firma intra in faliment. In acesta etapa lichidatorul inventariaza averea debitorului si procedeaza la vanzarea bunurilor acestora. In conditiile in care valorile obtinute din vazarea averii falitului, nu acopera toate creantele in anumite conditii cupoase se poate atrage raspunderea actionarilor, asociatilor, si adminstratorilor si persoanele de conducere, acestea vor raspunde de averile lor personale. Dupa epuizarea acestor faze ale falimentulu firma se radiaza din registrul comertului.
2. Daca beneficiarii sunt persoane fizice se apeleaza la sesizarea instantelor de judecata de la domiciliul paratului sau de la locul incheierii sau executarii contractului.
3. In privinta persoanelor fizice si juridice se mai pot promova pentru recuperarea createlor de firma dvs , la actiuni patrimoniale comerciale in fata judecatoriilor pana la 100.000 lei si a tribunalului peste acesta suma. Hotararile pronuntate dupa parcurgerea fazelor de apel si / sau recurs pot fi executate silit cu ajutorul unui executor judecatoresc. 4. Se poate apela pentru recuperarea sumelor datorate de debitori la procedura instituita de OUG 119/2007 . Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Cererea privind creanta de plata a pretului se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. In cazul litigiilor privitoare la obligatiile de plata rezulta din contracte comerciale nu este necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe prevazute la art. 7207 din Codul de procedura civila.
Cererea introdusa potrivit prevederilor art 5. mai cuprinde si suma ce face obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuie facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei. La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Cererea si actele anexate se depun in copie I atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.
In cazul nedepunerii intampinarii de catre debitor, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei datorate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere irevocabila.
Daca creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instana ia act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient. In cazul in care , ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este intemeiata, instanta emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.
In cazul in care instanta, examinand probele cauzei, pronunta o ordonanta de plata numai pentru o parte din creanta pretinsa, creditorul poate formula cererea de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea debitorului la plata retului datoriei. Impotriva ordonantei de plata debitorul poate formula cerere in anulare, in termen de 10 zile de la data comunicarii acesteia. Cererea de anulare nu suspenda executarea.
Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila. Ordonanta de plata, devenita irevocabila ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare, constituie titlul executoriu. Impotriva executarii silite a ordonantei de plata debitorul poate face contestatie la executare, potrivit dreptului comun.

BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI ROMANIA
Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003
Pentru cei care au nevoie de sfaturi juridice va rugam sa trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa mail a fondatorului redactiei RoMedia.gr - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..