-continuare din numarul trecut-
OUG nr. 50/2010 stabileşte că în cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul NU are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul fără o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau refinanţare a creditului, dacă aceasta este posibilă potrivit reglementărilor interne ale creditorului.  
Totodată, sunt interzise clauzele contractuale care acordă creditorului dreptul să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. 

Sunt interzise, de asemenea, introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale;
b) creditorul poate rezilia sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului.
Art. 43 dispune că, la încetarea contractului de credit, creditorul oferă GRATUIT consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi. Totodată, se închid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare, cu excepţia următoarelor situaţii:
a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operaţiuni;
b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator;
c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi. Art. 46-49 sunt dedicate informaţiilor ce trebuie incluse în contractele de credit.
În continuare, sunt prezentate detaliat informaţiile privind rata dobânzii aferente creditului, obligaţiile aplicabile în cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont”, contractele de credit pe durată nedeterminată, „descoperitul de cont cu aprobare tacită”.
Potrivit alin. (1) al art. 58 din OUG nr. 50/2010, „consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive”. Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date: a) data încheierii contractului de credit; b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele contractuale, în cazul în care această dată este ulterioară celei prevăzută la lit. a).
În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, are următoarele obligaţii: • de a-l notifica în scris pe creditor; • de a-i plăti creditul sau partea rămasă din credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată. Această achitare se va efectua fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării. Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii notificării de către consumator.
OUG nr. 50/2010 mai reglementează şi rambursarea anticipată, cesiunea de drepturi, dobânda anuală efectivă, precum şi competenţa, sesizarea şi controlul modalităţii de încheiere a contractelor de credit. OUG nr. 50/2010 abrogă Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor şi aduce modificări Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.
În comunicatul de presă, ANPC sfătuieşte consumatorii:
• La încheierea unui nou contract de credit: - cereţi formularul standard cu parametrii tehnici ai creditului şi verificaţi dacă a fost completat cu toate informaţiile privind costul creditului; folosiţi acest formular pentru a compara ofertele de la posibili creditori; formularul conţine suma totală de rambursat (rate plus dobânzi plus comisioane) ce poate fi folosită cu uşurinţă ca parametru pentru a compara diferite oferte; - cereţi un exemplar al contractului de credit pentru a-l studia în linişte acasă, înainte de a semna; dacă aveţi neclarităţi cereţi părerea unui consultant; creditorul este obligat să vă prezinte contractul cu cel puţin 15 zile înainte de semnare, pentru orice derogare trebuie să vă ceară acordul scris – vă sfătuim să fiţi reticenţi cu aceste solicitări.
• Pentru contractele de credit existente:
- refuzaţi comisioanele pentru unele operaţiuni cu numerar pe care băncile le percep pentru plata ratelor (comision de plata a ratei în avans, comision pentru plata prin intermediar etc.)
- cereţi băncii să stopeze încasarea comisioanelor aferente creditului, care nu sunt prevăzute în OUG 50/2010;
- în maxim 90 zile (începând cu 21.06.2010), instituţiile de creditare vă vor trimite acte adiţionale de modificare a contractelor existente; verificaţi dacă modificările sunt în conformitate cu prevederile OUG 50/2010, creditorul nu are voie să vă propună altceva decât prevede actul normativ - dacă aveţi obiecţii, notificaţi în scris creditorul, altfel se prezumă acceptarea tacită;
- în această perioadă, e posibil să primiţi de la bănci şi oferte de modificare a contractelor de credit existente care NU AU LEGATURĂ cu asigurarea conformităţii contractului cu dispoziţiile OUG 50/2010; poate fi vorba de trecerea de la dobânda variabilă la dobânda fixă sau alte modificări, NU SUNTEŢI OBLIGAŢI să acceptaţi aceste oferte; chiar dacă vi se propune o dobândă mai mică, interesaţi-vă de nivelul actual al dobânzilor de pe piaţă pentru a vedea cât de avantajoasă este ofertă;
- dacă doriţi să rambursaţi anticipat un credit, în condiţiile OUG 50/2010 (fără comision de rambursare la creditele cu dobândă variabilă sau cu comision de 1% pentru dobânda fixă), o puteţi face chiar dacă instituţia de credit nu a modificat contractul pe care îl aveţi; din 21 iunie 2010, orice prevedere din contract referitoare la un comision de rambursare ce contravine OUG 50/2010 este nulă de drept; creditorul trebuie să vă calculeze suma de rambursat conform OUG 50/2010 şi să includă doar comisioanele acceptate de ordonanţa de urgenţă şi nu pe acelea existente în contractul de credit;
- utilizaţi notificări scrise în relaţia cu creditorul (notificări depuse la registratura instituţiei de credit cu număr de înregistrare sau trimise prin poştă cu confirmare de primire); există situaţii în care consumatorii ce doresc să beneficieze de noile reglementări legale (rambursare anticipată a creditului sau eliminarea unor comisioane) sunt refuzaţi verbal de creditorii care se prevalează, fie de termenul de graţie de 90 zile pentru actualizarea contractelor, fie de motivul fals că OUG 50/2010 nu a intrat în vigoare; corespondenţa scrisă cu creditorul, urmată eventual de un refuz al acestuia de a aplica prevederile OUG 50/2010 constituie suportul legal pe baza căruia puteţi să sesizaţi Comisariatele Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau să iniţiaţi o acţiune în instanţă.

BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI ROMANIA - Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003
Pentru cei care au nevoie de sfaturi juridice va rugam sa trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa mail a fondatorului redactiei RoMedia.gr - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..