OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
În data de 21 iunie 2010 a intrat în vigoare OUG 50/2010. Începând cu această dată, instituţiile de creditare au obligaţia de a respecta prevederile actului normativ. Termenul de 90 zile pentru actualizarea contractelor la forma legală nu reprezintă o perioadă de derogare de la aplicarea prevederilor legii. 

Începând din 21 iunie 2010, prevederile din contract care contravin OUG 50/2010 sunt nule de drept, indiferent dacă contractul a fost actualizat sau nu. În această perioadă, toate cererile de rambursare anticipată a creditelor se rezolvă conform prevederilor OUG 50/2010; toate comisioanele aferente creditelor trebuie actualizate pentru a se conforma noilor reglementări”, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, prin care se aduc modificări legislaţiei aplicabile în cazul contractelor de credit pentru consumatori, a fost publicată în M.Of. nr. 389 din data de 11 iunie 2010 . Una dintre aceste modificări se referă la dreptul consumatorului de a se retrage din contractul de credit fără a invoca motive, în termen de 14 zile calendaristice, conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă.
Adoptarea Ordonanţei a fost impusă de necesitatea transpunerii şi implementării în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori până la data de 11 iunie 2010, pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul UE. Prevederile noului act normativ se aplică, atât contractelor noi, cât şi celor aflate în derulare, indiferent de valoarea acestora. Instituţiile de creditare au la dispoziţie 90 de zile pentru modificarea prin acte adiţionale a contractelor de creditare aflate în derulare în conformitate cu noile reglementări.
OUG nr. 50/2010 reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori, ea aplicându-se: •contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil •contractelor de credit, al căror scop îl constituie: - dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat; - renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea sau creşterea valorii unui bun imobil, indiferent de valoarea totală a creditului.
La art. 7, Ordonanţa defineşte termeni şi expresii precum: consumator, creditor, contract de credit, contract de credit legat, dobânda anuală efectivă, descoperire de cont, rata dobânzii aferente creditului, suport durabil etc.
Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 50/2010, orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans;
f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor.
Noul act normativ stabileşte, în detaliu, informaţiile precontractuale pe care creditorii sunt obligaţi să le acorde consumatorilor, informaţii de altfel necesare pentru consumatori pentru a avea posibilitatea de a compara mai multe oferte în vederea luării unei decizii informate cu privire la eventuala încheiere a unui contract.
De reţinut este faptul că OUG nr. 50/2010 interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se acordă.
Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: • comision de analiză dosar; • comision de administrare credit sau comision cont curent; • compensaţie în cazul rambursării anticipate; • costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităţilor; • un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.
În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli, potrivit art. 37 din Ordonanţă:
a) dobânda va fi raportată la fluctuaţiile indicilor de referinţă a BNR, în funcţie de valoarea creditului, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă, fixă pe toată durata derulării contractului;
b) marja dobânzii poate fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative care impun în mod expres acest lucru;
c) în acord cu politica comercială a fiecărei instituţii de credit, prin excepţie de la prevederile lit. b), valoarea marjei şi valoarea indicilor de referinţă pot fi reduse;
d) formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intră în formula de calcul a variaţiei dobânzii şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate punctele de lucru ale creditorilor.
- continuare in articolul viitor -  

BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI
ROMANIA - Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003
Pentru cei care au nevoie de sfaturi juridice va rugam sa trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa mail a fondatorului redactiei RoMedia.gr - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .