INFORMATII LEGISLATIVE - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 12/2010 privind regimul strainilor in Romania.
Capitolul I Articolul 6 – Conditii cu privire la intrarea strainilor: 
(1) Intrarea pe teritoriul Romaniei pote fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii: 

(a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;
(b) poseda viza romana acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda permis de sedere valabil, daca prin intelegeri internatinale nu s-a stabilit altfel;
(c) prezinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;
(d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romanei, in cazul strainilor aflati in transit;
(e) nu sunt inclusi in categoria strainilor impotriva carora s-a instituit masura interzicerii intrarii in Romania sau care au fost declarati indezirabili;
(f) nu au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei ori nu au incercat sa treaca frontiera Romaniei cu documente false; (
g) pe numele lor nu au fost introduce alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;
(h) nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.

(2) Cetatenilor straini – membri de familie ai cetatenilor romani, precum si strainilor titulari ai unui drept de sedere permanenta pe teritoriul statelor member ale Uniunii Europene li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d).

(2.1.) Cetatenilor straini titulari ai unui permis de mic trafic de frontiera li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin.(1) lit.b) si c)
(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de transit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de transit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la coditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.
(4) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de personae. (5) Trecerea frontierei de stat romane de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite prin acorduri si intelegeri intr Romania si alte state.

Capitolul II ‘I Articolul 16’1 – Regimul aplicabil micului trafic de frontiera.
Domeniu de reglementare Micul trafic de frontiera se desfasoara potrivit acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu state terte vecine in temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si art 13 alin. (1) din Regulamenul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor member si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006. Articolul 16 ‘2 – Organele competente sa elibereze permisul de mic trafic de frontiera (1) Permisele de mic trafic de frotiera se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in tarile terte vecine cu care Romania a incheiat acordurile prevazute la art 16’1, in conditiile stabilite prin aceste acorduri. (2) Documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza intr-un termen de pana la 60 zile de la data depunerii cererii. (3) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea permiselor de mic trafic de frontiera, misiunile diplomatice si oficiile consulare solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari numai in cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministerului afacerilor externe si al ministerului admnistratiilor si internelor. (4) Prin avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin.(3) se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art 6 alin.(1) lit. e), g) si h). (5) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii de la misiunile diplomatice si Oficiile consulare.

Articolul 16’3 – Regimul permisului de mic trafic de frontiera
(1) Permisul de mic trafic de frontiera, eliberat strainului in conditiile prezentei ordonante de urgenta, reprezinta documentul care da dreptul rezidentilor din zona de frontiera sa treaca frontiera de stat comuna, in regim de mic trafic de frontiera, conform Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 si in baza acordurilor prevazute la art. 16’1.
(2) Titularul permisului de mic trafic de frontiera are obligatia de a avea in pemanenta asupra sa documentul , de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.
(3) Titularul permisului de mic trafic de frontiera este obligat sa anunte organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de mic trafic, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.
(4) Strainului I se elibereaza de catre organelle emitente prevazute la art. 16’2 alin. (1) un nou permis de mic trafic de frontiera in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorate sau distrus, dupa reluarea integrala a procedurii de eliberare.
(5) Forma si continutul permiselor de mic trafic de frontiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Ministerul Afacerilor Externe comunica Comisiei Europene si celorlalte state member ale Uniunii Europene modelul de permis de trecere locala a frontierei.
(6) In temeiul art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1931/2006, evidenta permiselor de mic trafic de frontiera solicitate, eliberate, anulate sau revocate se tine la nivel national intr-un registru central, in format electronic, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, are este desemnat si punct de contact national, responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse in acest registru.
Registrul central se alimenteaza si se actualizeaza de catre toate autoritatile cu atributii in domeniul micului trafic la frontiera.

BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI
ROMANIA - Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931; Tel./Fax 0040/0232 232 003
- va urma in articolul ce va fi publicat vinerea viitoare -