Începând din 2011, fiecare persoana care beneficiata de asigurare de sănătate va avea un card electronic, prin care va dovedi calitatea de asigurat, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Ministerul român a publicat, la finalul săptămânii trecute, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate. 

Prin acesta se creează cadrul legal pentru desemnarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A drept unitate de achiziţii centralizată, care va produce în numele si pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România cardul care va conţine şi elemente de securitate.
Potrivit comunicatului, începând cu anul următor, cardul electronic va înlocui documentele justificative adeverinţă sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. Cardul naţional se va emite individual pentru fiecare asigurat şi se eliberează numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.
În acest context, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
Ana Ţuţuianu – RoMedia.gr