Tipărire

Neglijenta grava manifestata de parinte fata de minor.
Aspecte privind competenta materiala de solutionare a cererilor de decadere si repunere in drepturile parintesti. Drepturile si obligatiile fata de minor ale parintelui decazut din drepturile parintesti.  Codul familiei, art. 109, art 110, art 111, art 112.

Art.109.
Daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte ori daca educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se face in spirit de devotament fata de Romania (nn: forma veche: Republica Populara Romana), instanta judecatoreasca, la cererea autoritatii tutelare, va pronunta decaderea parintelui din drepturile parintesti. Citarea parintilor si a autoritatii tutelare este obligatorie .  

Art.110
Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste pe parinte de indatorirea de a da intretinere copilului.

Art.111
Autoritatea tutelara va ingadui parintelui decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul, afara numai daca, prin asemenea legaturi, cresterea, educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului ar fi in primejdie. Art.112 Instanta judecatoreasca va reda parintelui decazut din drepturile parintesti exercitiul acestor drepturi, daca au incetat imprejurarile care au dus la decadere, astfel incat, prin redarea acestor drepturi, cresterea, educarea, invatatura, pregatirea profesionala si interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt primejduite.

Legea nr 272/2004, art 31, art 34, alin. 2, art 36

Art.31

(1) Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea copiilor lor.
(2) Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa aiba in vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin mentinerea relatiilor personale cu el, prin asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale, precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea patrimoniului sau.
(3) In cazul existentei unor neintelegeri intre parinti cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, instanta judecatoreasca, dupa ascultarea ambilor parinti, hotaraste potrivit interesului superior al copilului.

Art.34
(2) Orice separare a copilului de parintii sai, precum si orice limitare a exercitiului drepturilor parintesti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestatiilor prevazute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii.

Art.36
(1) Daca exista motive temeinice de a suspecta ca viata si securitatea copilului sunt primejduite in familie, reprezentantii serviciului public de asistenta sociala ori, dupa caz, ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze despre felul in care acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie, indrumarile necesare.
(2) Daca, in urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, serviciul public de asistenta sociala este obligat sa sesizeze de indata directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in vederea luarii masurilor prevazute de lege.
(3) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in situatia in care considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru decaderea, totala sau partiala, a parintilor ori a unuia dintre ei din exercitiul drepturilor parintesti.

Daca dezvoltarea fizica, mentala, morala sau sociala a copilului este primejduita, serviciu piblic de asistenta sociala va sesiza de indata Directia Generala De Asistenta Sociala si Protectia Copilului in vederea luarii masurilor prevazute de lege, aceasta fiind, la randul ei, obligata sa sesizeze insanta judecatoresca, in situatia in care considera ca sunt intrunite conditiile prevazute pentru decaderea totalasau partiala a paritilor, sau a unuia dintre ei din exercitiul drepturilor parintesti.
Parintele decazut din drepturile parintesti, are indatorirea de a presta intretinere mnorului si are, totodata, dreptul, in masura in care aceasta nu contravine interesului copilului, primejduind dezvoltarea sa, sa pastreze legaturi personale cu acesta.  

 


BAROUL JUDEŢULUI IAŞI - 
Cabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”

AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI
ROMANIA - Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931;
Tel./Fax 0040/0232 232 003 

 

Accesări: 4177