Întrebare: Domnul N.M. din Athena întreabă cum trebuie să procedeze pentru a recupera un împrumut ce l-a acordat unui prieten din Ploieşti, România, în urmă cu 4 ani, şi acesta nu a restituit suma la data scadenţei din 31.01.2008.  Răspuns: Pentru recuperarea sumei împrumutată, urmează să vă adresaţi Judecătoriei din Ploieşti cu o acţiune de restituire împrumut conform art.1584 C. civ. Acţiunea trebuie timbrată la valoarea sumei ce formează obiectul împrumutului şi cu timbru judiciar. În faţa instanţei de judecată, trebuie să depuneţi actul de împrumut şi să probaţi cu doi martori raportul juridic încheiat. Vă este folositoare şi proba cu interogatoriul scris al pârâtului. Acţiunea poate fi promovată şi din Israel şi în baza art.242 pct.2 Cod român de procedură civilă, puteţi cere judecarea cauzei în lipsa dumneavoastră. Hotărârea Judecătoriei Ploieşti poate fi atacată de fiecare dintre părţi, cu apel şi recurs în funcţie de suma împrumutată. După rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, trebuie să o investiţi cu formulă executorie şi să vă prezentaţi la un executor judecătoresc autorizat. Acesta va solicita încuviinţarea executării şi va trece la faza de executare silită, când va urmări întreaga avere mobilă şi imobilă, precum şi alte drepturi de creanţă ale debitorului.

Întrebare: Subsemnata E.P. din Patra, sunt moştenitoarea unei case şi a unui teren în suprafaţa de 2350 mp, a părinţilor mei decedaţi, în Dorohoi. Cum trebuie să procedez pentru a intra în proprietatea şi posesia bunurilor moştenite?
Răspuns: În temeiul art. 700 C. Civ. aveţi la dispoziţie 6 luni de la data decesului fiecăruia dintre părinţi pentru a accepta succesiunea pur şi simplu sau sub beneficiu de inventar, şi să obţineţi de la notarul public certificatul de moştenitor. Apoi, cu acest certificat de moştenitor, vă prezentaţi în localitatea Dorohoi şi intraţi în proprietatea şi posesia bunurilor imobile precum şi a bunurilor din interiorul casei.
Dacă bunurile sunt posedate ilicit de alte persoane, puteţi să vă adresaţi instanţelor de judecată din localitate pentru evacuarea acestora sau să promovaţi o plângere penală pentru săvârşirea acţiunii de tulburare de posesie prevăzută şi pedepsită de art.220 C.penal.  

BAROUL JUDEŢULUI IAŞICabinet Individual de Avocatură “LUCIAN PIŢIGOI”
AV. TITULAR LUCIAN PIŢIGOI
ROMANIA - Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, et. 1
Tel: 0040/0744-765931;
Tel./Fax 0040/0232 232 003