Tipărire
Legea comercială în ceea ce priveşte înfiinţarea AE (Anonimi Eteria) – Societate Anonimă şi  EPE (Eteria Periorismenis Eftinis) Societate cu Răspundere Limitată stabilesc procedura de înfiinţare a unei noi societăţi.
De curând, Uniunea Europeană a anunţat simplificarea şi accelerarea procedurii de înfiinţare a unei noi societăţi comerciale în Grecia.
Legi ajutătoare:
Codul Comercial
Legea Societăţilor pe Anonime
Legea Societăţilor cu răspundere limitată.
Demararea unei activităţi presupune, pe lângă abordarea procedurilor de înfiinţare, o strategie comercială optimă, precum şi o finanţare sigură, Accesul la finanţare — Grecia.
Primul pas în înfiinţarea unei firme constă în a alege în prealabil: forma sa juridică, unde criteriul distincţiei este întinderea răspunderii asociaţilor (acţionarilor) faţă de terţele persoane pentru obligaţiile sociale:
Persoană fizică – prestări servicii
Societate Anonimă (AE)
Societate cu Răspundere Limitată (EPE)
Asociaţie Familială (EE)
Societate pe acţiuni (OE)

Proceduri de înfiinţare.

Procedura de înfiinţare diferă de la societate la societate, în funcţie de tipul acesteia. CU toate acestea primii paşi în înfiinţarea unei noi societăţi sunt comuni.
În primă fază trebuie stabilit sediul de funcţionare al societăţii. În continuare trebuie înscrisă la societatea de asigurări de stat competentă pentru domeniul respectiv persoane fizice - întreprinzători servicii ori societăţi comerciale. Mai apoi, trebuie înscrisă la Camera de Comerţ a Greciei. În funcţie de domeniul de activitate poate fi necesară obţinerea permisului de funcţionare al societăţii ori obţinerea permisului de profesare a unei meserii. În acelaşi timp, trebuie obţinut numărul de înregistrare fiscală al societăţii (AFM) de la Secţia Financiară competentă şi să se ştampileze registrele de casă ale societăţii. Urmează şi proceduri speciale în ceea ce priveşte angajarea personalului precum şi alţi paşi care diferă în funcţie de domeniul de activitate al noii societăţi. În acest caz poate fi consultat EOMMEX -  Organizaţia Elenă a Societăţilor Mici, Mijlocii şi Mici Întreprinzători din Artizanat,  pentru consultarea  procedurilor exacte ce trebuie urmate la înfiinţarea noilor societăţilor mici şi mijlocii. Folositoare pot fi informaţiile obţinute de la Camera de Comerţ şi Industrie Atena. Foarte important în procedura de înfiinţare a unei noi societăţi este şi studiul finanţării -  consultaţi pentru informaţii de specialitate - Posibilităţi de finanţare în Uniunea Europeană.

Ajutor şi sfaturi de caz.
Informaţii pentru înfiinţarea unei noi societăţi, precum şi informaţii pentru programe speciale pentru sprijinirea noilor societăţi deţine EOMMEX - Organizaţia Elenă a Societăţilor Mici,  Mijlocii şi Mici Întreprinzători din Artizanat.

Ajutor de specialitate şi sfaturi.

Informaţii de specialitate pot fi obţinute de la Centrele de Dezvoltare Economică şi Tehnologică (KETA), unde dincolo de răspunsurile la procedurile tipice se mai pot găsi răspunsuri şi cu privire la eventuale finanţări de care ar putea beneficia o societate.

Ajutor şi consiliere personalizată.
Enterprise Europe Network este o reţea vastă (cuprinzând 600 de organizaţii locale şi un personal permanent de 4 000 de angajaţi), care oferă antreprenorilor informaţii şi consiliere prin intermediul partenerilor săi locali.
SOLVIT oferă sprijin rapid şi practic antreprenorilor care întâmpină dificultăţi atunci când desfăşoară activităţi în străinătate, din cauza incorectei aplicări a regulilor pieţei comunitare de către autorităţile publice.

Texte juridice
Ordinul regal din 19 aprilie - 1 mai 1835 (Legea Comercială)
Legea 2190/1920/Α-37 Legea cu privire la Societăţile Anonime.
Legea 3190/1955 „A Societăţilor cu răspundere limitată”

Sursa: www.ec.europa.eu
Traducere şi adaptare - Romedia

Accesări: 2853