Aşa cum aminteam într-un alt articol, proiectul de lege pentru acordarea cetăţeniei elene a provocat reacţii dure în rândul grecilor care şi-au exprimat liber părerea pe site-ul Ministerului de Interne al Greciei cu referire la intenţia Guvernului Papandreou de a acorda cetăţenia elenă unor categorii de imigranţi şi copiilor acestora născuţi ori educaţi în Grecia.  Cel mai discutat, dar şi cel care a condus la dispute online a fost articolul 1 din Proiectul de lege „Includerea în viaţa politică a imigranţilor şi a străinilor de origine greacă, care locuiesc legal şi pe durată îndelungată în Grecia”, care până astăzi la ora 10.00 adunase aproximativ 2.100 de comentarii. 
Articolul 1 este cel care dă speranţe pentru dobândirea cetăţeniei elene pentru foarte mulţi copii ai străinilor din Grecia, copii născuţi ori crescuţi în sistemul grec şi care, neavând legături cu societatea ţării de origine, continuă să se simtă străini şi aici şi acolo. Aceştia sunt şi primii vizaţi de legea Guvernului Papandreou, care doreşte să pună capăt situaţiilor neplăcute în care se trezesc, de multe ori, copiii străinilor care locuiesc legal în Grecia pe perioadă îndelungată, care s-au integrat atât economic cât şi cultural în noua societate, dar continuă să fie trataţi ca nişte străini veniţi ieri. 

Deţinând paşapoarte din diferite ţări europene ori nu, copiii străinilor din Grecia sunt, în cele mai multe cazuri copii cu cetăţenie, dar fără patrie. Aceştia au cetăţenia statului de origine a părintelui, dar sunt crescuţi şi educaţi în Grecia. Pentru ţara de origine sunt nişte străini, iar pentru Grecia nişte imigranţi. Acestea sunt şi victimele întârzierii ori evitării de către greci a integrării totale a acestora în societatea elenă faţă de care Grecia are o datorie morală. Vorbesc limba elenă mai bine decât grăiesc limba ţării de origine, trăiesc şi simt greceşte, muncesc şi plătesc impozite contribuind (prin ei înşişi ori prin părinţii lor) la dezvoltarea economică. Indiferent de reacţia generală a grecilor constatată personal de site-ul Ministerului Grec de Interne drept una răutăcioasă faţă de aceşti copii, Grecia are datoria de a le acorda privilegiul de a avea o patrie. Aceştia vor obţine mai devreme ori mai târziu (dacă proiectul nu va trece acum de parlament) cetăţenia greacă aşa cum este şi normal pentru un om care a fost crescut şi educat în şi de societatea elenă.
Ceea ce nu înţeleg este de ce îi sperie pe greci acest lucru. Legea vine să acorde cetăţenie străinilor deja integraţi în societatea elenă, unora dintre cei care deţin permisul de şedere pe durată îndelungată şi nu imigranţilor ilegali ori celor fără cetăţenie.
Grecia intenţionează să pună capăt unei situaţii nefericite pentru aceşti copii dar va importa copii născuţi în Grecia, tineri educaţi în sistemul elen de învăţământ, străini care au atins deja un nivel social şi nu pe oricine de aceea consider că reacţia socială nu este îndreptăţită şi are la bază mai mult frica de faptul că celălalt poate fi mai bun.
Ceea ce constat eu la prima privire peste acest proiect de lege este faptul că pare a fi făcut în grabă. Cineva undeva se grăbeşte a acorda nişte drepturi acestor străini ceea ce va crea multe probleme.
Atunci mă gândesc că singurul scop pare politic la prima vedere urmărindu-se importul de voturi ceea ce, dacă ar fi adevărat, mi-ar produce amărăciune în suflet.
Cu multe lipsuri şi total pe fugă a fost schiţat actul propus Parlamentului spre analizare şi adoptare. Într-adevăr toate legile au şi scăpări, sunt conştientă de asta, dar un aşa proiect cred că l-ar fi schiţat şi un student în anul I la o facultate de drept, timp în care aici proiectul se presupune a fi schiţat de doctori în drept şi nu de începători.
Şi dau un singur exemplu: Articolul 1A exclude copiii străinilor care au urmat şcoli particulare din Grecia de vreme ce alineatul 2 se referă doar la cei care au studiat … primele trei clase ale învăţământului obligatoriu în şcolile greceşti în Grecia ori un total de 6 clase la o şcoală elenă în Grecia.
Dacă cineva a trimis copilul la o şcoală germană? Atunci, cel puţin momentan, conform proiectului, este exclus. 

Prezentăm mai jos articolul 1 din proiectul de lege tradus şi adaptat de RoMedia în limba română şi vă vom ţine la curent cu evoluţia acestui proiect precum şi cu schimbările pe care proiectul propune să le aducă.

 

Proiectul de lege
„Includerea în viaţa politică a imigranţilor şi a străinilor de origine greacă, care locuiesc legal şi pe durată îndelungată în Grecia”

Capitolul A: Posibilitatea dobândirii cetăţeniei greceşti pentru copii de străini născuţi ori care au urmat şcoala în Grecia

1. Articolul 1 din Codul de Cetăţenie greacă, astfel cum a ratificat prin Legea 3284/2004 şi se află în vigoare în acest moment (Monitorul Oficial A '217) se înlocuieşte după cum urmează:

I. Odată cu naşterea dintr-un părinte grec.

Articolul 1.
Copilul unui grec sau al unei grecoaice dobândeşte cetăţenia elenă la naştere.

2. După articolul 1 din Codul de cetăţenie greacă, astfel cum a fost ratificat prin Legea 3284/2004, se introduce un nou articol 1A, după cum urmează:

Ia. Odată cu naşterea în Grecia ori cu declaraţia acesteia în anumite condiţii.

Articolul 1A

1. Copilul unui străin născut în Grecia şi unul dintre părinţi este rezident permanent legal în ţară, timp de cinci ani consecutivi, dobândeşte cetăţenia greacă prin naştere în cazul în care părinţii prezintă o declaraţie comună şi o cerere de înregistrare în registrul de evidenţa populaţiei la primăria localităţii unde îşi are reşedinţa permanentă. În cazul în care copilul a fost născut înainte de încheierea celor cinci ani de şedere legală a părintelui în ţară, declaraţia de mai sus şi cererea de înscriere este prezentată până la completarea celor cinci ani de şedere legală continuă şi permanentă a părintelui în ţară.

2. Copilul unui străin care a participat la primele trei clase ale învăţământului obligatoriu în şcolile greceşti în Grecia şi locuieşte permanent în ţara dobândeşte cetăţenia greacă la vârsta majoratului, dacă depune o declaraţie şi o cerere de înregistrare în registrul de evidenţa populaţiei la primăria localităţii de reşedinţă, în termen de cel mult trei ani de la împlinirea vârstei de 18 ani. Cetăţenie greacă dobândeşte în urma declaraţiei comune de către părinţi şi a cererii înregistrare în registrul de evidenţa populaţiei la primăria localităţii de reşedinţă, copilul unui străin care a absolvit cel puţin şase clase la o şcoală greacă în Grecia.

3. În cazul în care declaraţia şi formularul de înregistrare în registrul de evidenţă a populaţiei prevăzute în alineatele precedente 1 şi 2, nu au fost depuse în comun de către părinţi până la majorat, copilul dobândeşte cetăţenia elenă printr-o declaraţie şi o cerere de înregistrare în registrul de evidenţa populaţiei la care acesta are dreptul de a le depune odată cu majoratul, dar nu mai târziu de trei ani de la împlinirea vârstei de 18 ani.

4. Dobândeşte naţionalitate greacă prin naştere, fără declaraţie ori cerere e aplicare a părinţilor ori a persoanei îndreptăţite orice persoană este născută pe teritoriul elen, cu condiţia: a. nu dobândeşte cetăţenie străină prin naştere sau nu o poate dobândi de la alte autorităţi străine atunci când codul de cetăţenia părinţilor cere depunerea unei declaraţii asemănătoare B. este de naţionalitate necunoscută sau c. unul dintre părinţi s-a născut în Grecia şi locuieşte permanent în ţară de la naşterea acestuia.  

Ana Ţuţuianu – RoMedia 
Foto google