Moş Crăciun le-a adus un cadou copiilor străinilor care trăiesc în Grecia: pe data de 22/12/2009 s-a dat publicităţii proiectul de lege privind obţinerea cetăţeniei elene de către copiii străinilor care trăiesc în Grecia. În cadrul acţiunii „Participarea civică a conaţionalilor şi a cetăţenilor străini din terţe state care locuiesc legal pe o perioadă îndelungată în Grecia “,

 Ministerul de Interne a promovat modificarea legii existente deja referitoare la captarea cetăţeniei elene de către un străin.

Modificările sunt următoarele :
1. Un copil străin născut în Grecia şi care are un părinte rezident permanent şi în mod legal în Grecia timp de cinci ani consecutivi, dobândeşte prin naştere cetăţenia greacă –asta cu condiţia ca ambii părinţi să prezinte o declaraţie comună referitoare şi completează formularul de înregistrare în registrul de evidenţa populaţiei a copilului la primăria unde are reşedinţa permanentă.
În cazul în care copilul a fost născut înainte de încheierea celor cinci ani de şedere legală a părinţilor în Grecia, declaraţia de mai sus în comun şi formularul de înscriere se completează o data cu împlinirea celor cinci ani de şedere legală continuă şi permanentă a părinţilor.
2. Un copil străin care a urmat primele 3 clase de şcoală primară obligatoriu într-o şcoală din Grecia şi locuieşte permanent în ţară, capătă cetăţenia greacă la maturitate, în urma depunerii declaraţiei respective şi cererii de înscriere la Registrul de evidenţă a populaţiei din raza primăriei de care aparţine locuinţa sa permanentă, CEL MAI TARZIU în timp de 3 ani de la împlinirea vârstei de 18 ani.
Cetăţenie greacă dobândeşte în urma declaraţiei comune de către părinţi şi a completării formularului de înregistrare la Registrul de evidenţă a populaţiei din raza primăriei de care aparţine locuinţa sa permanentă şi copilul străin care a absolvit cel puţin şase clase urmate într-o şcoală greacă în Grecia. De vreme ce această declaraţie şi cerere de înscriere la Registrul de evidenţă a populaţiei din raza primăriei , prevăzute la paragrafele 1 şi 2 anterioare, nu au fost depuse în comun de părinţi, până la maturitatea copilului, acesta capătă cetăţenia greacă în urma depunerii de către el însuşi, în termen de cel mult 3 ani de la împlinirea vârstei de 18 ani.
3. Dobândeşte cetăţenia greacă prin naştere, fără nici o declaraţie şi nici cerere din partea părinţilor sau a lui însuşi , oricine este născut pe teritoriul elen, cu condiţia ca:
a. nu capătă cetăţenie străină prin naştere, nici nu poate căpătă una printr-o cerere referitoare a părinţilor săi către organele străine responsabile, atunci când legislaţia cetăţeniei părinţilor săi cere depunerea unei astfel de cetăţenii.
b. este de cetăţenie necunoscuta
c. unul dintre părinţi s-a născut în Grecia şi locuieşte definitiv aici de la naşterea sa.
A.B. – Corespondenţă RoMedia.  
Foto: google