Acesta este programul pe care îl va demara Grecia în viitorul apropiat, prin acţiuni de repatriere voluntară a imigranţilor. Apel pentru a pregăti şi a pune în aplicare acţiuni pentru întoarcerea  voluntară a imigranţilor în ţările lor de origine, dar, de asemenea, informându-i de drepturile lor, a adresat Departamentul de protecţie a cetăţenilor din Grecia. 
Ministerul, cu două apeluri a lansat operaţiuni cu un buget total de 600.000 euro cu privire la punerea în aplicare a acţiunii de repatriere voluntară. Aceste masuri sunt incluse în programul anual pe 2009 de repatriere pe care îl are Fondul European de repatriere - finanţat de către Uniunea Europeană şi de Grecia.
Operaţiuni legate de apeluri sunt împărţite în:
• Pregătirea, punerea în aplicare a acţiunilor de repatrierea voluntară a migranţilor din ţările terţe şi primirea acestora în ţara lor de origine.
Obiectivul principal al exerciţiului este de a realiza o gamă mai largă de măsuri care să faciliteze întoarcerea voluntară a migranţilor ţărilor terţe in ţara gazdă, de origine.
• Campania de informare cu privire la posibilitatea de returnare voluntară.
Obiectivul principal al operaţiunii este de a elabora şi implementa o campanie modernă şi eficientă, care are drept scop informarea cetăţenilor ţărilor terţe în scopul de a dobândi cunoştinţe pe deplin referitor la drepturi şi obligaţii în ceea ce priveşte posibilitatea de întoarcere voluntară în ţara lor de origine.
Instituţiile care au dreptul sa depună propuneri şi să pună în practică acţiunile amintite mai sus sunt: instituţii de stat (la nivel central, local şi regional), entităţi publice de stat şi private, ONG-uri, organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organizaţii de formare profesională, parteneri sociali, în mod individual sau în colaborare.
Termenul de depunere a propunerilor este până la 18 decembrie 2009. Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă această acţiune, trebuiesc explicate anumite noţiuni.
Fondul European de Reîntoarcere a fost înfiinţat în cadrul Uniunii Europene, “Ajutorarea şi gestionarea fluxurilor migratorii “ pentru perioada 2008-2013. Fondul contribuie la finanţarea asistenţei tehnice a iniţiativei statelor membre sau a Comisiei.
Scopul general al fondului este sprijinirea încercărilor care sunt făcute de către statele-membre în vederea îmbunătăţirii administrării întoarcerii, la toate nivelurile ei, în sensul unei gestionari complete şi prevăzând acţiuni comune care vor fi aplicate de statele membre, sau acţiuni naţionale care urmăresc realizarea scopurilor uniunii pe baza întrajutorării, ţinând cont de legislaţia uniunii europene în acest domeniu şi respectând pe deplin drepturile câştigate.
Fondul contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice:
• de a stabili şi de a îmbunătăţi organizarea şi punerea în aplicare pe deplin a gestionarii reîntoarcerilor de către statele membre.
• Consolidarea cooperării între statele membre, în contextul de gestionare integrată a reîntoarcerilor şi aplicarea acesteia.
• Promovarea unei aplicări eficiente şi unitare a standardelor comune privind returnarea în funcţie de dezvoltarea politicii în acest domeniu.
În calitate de autoritate responsabilă de Fondul European de Returnare a fost desemnat Departamentul pentru protecţia cetăţenilor - Divizia de Finanţe (Departamentul 8) din Comandamentul Poliţiei elene.
O autoritate de certificare este Ministerul de Finanţe - Biroul de Contabilitate generală (Direcţia 41 pentru relaţiile financiare cu UE şi alte Organizaţii Internaţionale secţiunea B tranzacţii Monetare).
Ca autoritate de control este Ministerul de Finanţe - Biroul de Contabilitate generală (Direcţia 41 pentru relaţiile financiare cu UE şi alte Organizaţii Internaţionale de audit secţiunea C). Acţiunea respectivă prevede următoarele obiective:
Obiectivele generale
• pregătirea şi punerea în aplicare a procedeelor pentru a realiza măsuri de încurajare a repatrierii voluntare a resortisanţilor ţărilor terţe, cu condiţia respectării depline a principiilor umanitare şi respectul pentru demnitatea umană,
• facilitarea întoarcerii voluntare a cetăţenilor din ţări terţe, prin programe de întoarcerea voluntară asistată, cu scopul de a asigura eficienţa şi durabilitatea revenirii,
• primirea resortisanţilor ţărilor terţe în ţările lor de origine, o data cu furnizarea de ajutor financiar, care va face eficienta reintegrarea.
Obiective specifice
• Pregătirea şi punerea în aplicare a procedeelor de repatriere voluntară.
Acest nivel include măsuri privind pregătirea şi punerea în aplicare a returnării voluntare cum ar fi eliberarea documentelor de călătorie, punerea la dispoziţie de bilete, însoţire la aeroporturi, furnizarea de servicii de tranzit în aeroporturi în cazul în care nu există zboruri directe şi transferul la un alt avion spre destinaţia finală,
• Primirea în ţările de origine. Cuprinde primirea repatriaţilor în ţara de origine prin acordarea unei sume mici pentru instalare, precum şi aplicarea unor măsuri necesare pentru procesul de adaptare şi dezvoltare treptată a celor repatriaţi, cum ar fi sprijin pentru începerea de activităţi economice, sprijin în găsirea de lucru, acordarea de ajutor (urmărirea timp de 6 luni a vieţii acestora în ţara de origine) şi consultanţă (cum ar fi procentul de şomaj şi nivelul de salarizare pe meserii în statele de origine) după întoarcere şi măsuri care dau posibilitatea statelor membre să ofere reglementările cele mai bune privind primirea repatriaţilor în ţările terţe imediat după sosirea lor.
Bugetul total alocat pentru acţiunea de integrare cu acest apel este de 560.000 de euro (participare comunitară: 75% şi participare naţională: 25%).
În ceea ce priveşte eligibilitatea costurilor de acţiune şi a TVA se face referinţă la punerea în aplicare a directivei, anexa I. Finanţarea acestei operaţiuni, în nici un caz nu poate să fie speculativă.
AB – Corespondenţă RoMedia