Tipărire

 ....atât în Grecia cât şi în ţara de origine, în eventualitatea întoarcerii

Cei mai mulţi concurenţi se înregistrează în domeniul economic, sanitar şi informatic cel mai puţin căutate locuri fiind în domeniul juridic şi al administraţiei publice elene. Îmbulzeală şi agitaţie, lume multă, curioasă şi nelămurită în faţa intrării în Ministerul Învăţământului Elen din strada Mitropoleus. În majoritate tineri între 18 şi 30 de ani, însoţiţi de părinţi, reprezentanţi legali sau prieteni s-au adunat, de prin toate colţurile lumii, în centrul Atenei având cu toţii un singur şi comun scop: să obţină un loc la studii în sistemul elen.

Ruşi, arabi, moldoveni, polonezi, ucraineni, bulgari, români şi mulţi alţii, indiferent de culoare, religie şi vârstă au urcat scările ministerului pentru a depune dosarul care-i poate oferi un viitor mai bun, dar şi mai greu în anii de studiu. Zeci de persoane se îmbulzeau dis de dimineaţă pentru a obţine biletul de ordine care-i oferea şi dreptul de a ajunge în faţa comisiei de depunere şi control al dosarului. Mulţi dintre imigranţii aspiranţi la studii superioare nici nu ştiau care este procedura. Făcând „ture” printre imigranţii aflaţi la coada ministerului am reuşit să aflăm un singur şi important amănunt: nimeni nu va pleca de la coadă fără a depune dosarul. Şi asta datorită faptului că funcţionarii „învăţământului superior” au cu totul altă atitudine faţă de cei ai primăriei ateniene.

Lumea era dezorientată, mulţi nici nu ştiau să completeze formularul de înscriere!, alţii s-au prezentat fără diploma de bacalaureat în original!, alţii nu cunoşteau limba elenă dar au pretenţii să studieze în Grecia, alţii nu aduseseră nici măcar adeverinţa de cetăţenie (strict necesară ca şi cea de absolvire a învăţământului liceal) şi cu toate acestea funcţionarii vorbeau calm şi explicau în repetate rânduri reprezentaţilor diferitelor comunităţi în Grecia ce trebuie făcut. În final cei care îndeplineau condiţiile de bază pentru înscrierea în învăţământul superior elen se aşezau la o altă coadă în aşteptarea prezentării dosarului în faţa primului „verificator”. Era nevoie de declaraţia pe propria răspundere, pentru toţi aspiranţii, că nu au fost înscrişi sau absolvit forme de învăţământ superior elen. Surpriză de organizare! Toţi cei care nu au avut această declaraţie, dezorientaţi de formularul de înscriere care cuprindea deja asemenea o declaraţia pe propria răspundere, funcţionarii ofereau formularele de ipeftini dilosi pe care aspiranţii le semnau pe loc, economisind astfel o zi de stat la coadă. Odată trecuţi şi de acest „test” copiii imigranţi aşteptau numărul de protocol, corectitudinea şi valabilitatea actelor din dosar fiind verificate încă o dată de o comisie formată din trei persoane. OK-ul dat însemna că mai exista un singur pas pentru a dobândi statutul de concurent: trecerea datelor în calculator, funcţionarii făcând acest lucru în prezenţa concurenţilor. La final, imigranţii îşi luau hârtiuţa de concurent şi părăseau incinta Ministerului Învăţământului Ellen gândindu-se deja la cele 45 de zile de emoţie ce aveau să vină.

Cât despre mediile care vor câştiga câte un loc la studii în Grecia, funcţionarii ministerului ne-au declarat că sunt cam aceleaşi cu cele ale grecilor, însă de această dată depinde şi de numărul de concurenţi pe fiecare sector în parte. De exemplu, cei mai mulţi concurenţi se înregistrează în domeniul economic, sanitar şi informatic cel mai puţin căutate locuri fiind în domeniul juridic şi al administraţiei publice elene. Explicaţia este cât se poate de logică: imigrantul caută să studieze în domenii care-i pot aduce un loc călduţ atât în Grecia cât şi în ţara de origine în eventualitatea întoarcerii. Până la începutul acestei săptămâni îşi depuseseră dosarele peste 500 de imigranţi dintre aceştia un procent de cel puţin 10% având dosare incomplete care nu vor fi luate în considerare. Şi dacă ne gândim că numărul de locuri sunt extrem de… „multe” adică 1% din numărul locurilor puse la dispoziţia elevilor greci atunci concurenţa în unele domenii este acerbă. Ca un simplu exemplu, anul trecut, numărul locurilor repartizate imigranţilor dornici să studieze economia au fost suplimentate de la 5 la 20 din cauza mediilor foarte mari ale aspiranţilor dar şi a faptului că în alte domenii nu s-a înregistrat nici o cerere (locurile rămase goale oferite pentru alte domenii de studiu au fost repartizate contabilităţii). Atunci media minimă a fost de peste 18.000 acelaşi lucru aşteptându-se şi pentru acest an. Cele mai mari medii le au cei care vin cu diplome de studiu din Bulgaria, Rusia şi Ucraina, majoritatea elevilor acestor sisteme de învăţământ absolvind cu note de peste 18.000 şi deci integrarea în învăţământul elen este, în multe cazuri, ca şi sigură. Ceea ce a surprins însă este faptul că concurenţii au şanse inegale. Cei care vin din ţări membre ale Uniunii Europene au dreptul să aspire la 40 de facultăţi şi colegii din două domenii în timp ce cei din afara uniunii au drepturi reduse… doar 20. În cazul României cei care au depus în aceste zile dosarul au ales 20 de instituţii dintr-un singur domeniu, în timp ce cei care se vor înscrie în 2007 vor putea alege 40.
Cât despre corectitudinea şi valabilitatea mediilor concurenţilor nu pot să comentez, comisia de analiză a dosarelor fiind singura îndreptăţită să „taie” concurenţii cu medii „umflate”. Acest lucru s-a întâmplat în fiecare an, specialiştii învăţământului elen fiind foarte severi în acest sens. Înscrierile s-au încheiat pe data de 10 august iar rezultatele sunt aşteptate după 15 septembrie. Să sperăm că nu vor fi date după începerea anului şcolar universitar aşa cum multor imigranţi le sunt înmânate permisele de şedere deja expirate.
Ana Ţuţuianu

Material publicat în Curierul Atenei, 2006.

Accesări: 2797