Plângere împotriva Greciei la UE pentru apărarea drepturilor refugiaţilor.
În urmă cu o săptămână, mai multe organizaţii non-guvernamentale printre care Organizaţia olandeză a Consiliului pentru Refugiaţi, Centrul European de Consiliere pentru Refugiaţi şi PRO Asyl, au prezentat Comisiei Europene o plângere împotriva Greciei, care este acuzată că nu respectă linia europeană cu privire la drepturile refugiaţilor. Grecia, este ţara europeană care încalcă cel mai mult directivele comunitare privind refugiaţii şi solicitanţii de azil. 
Plângerea, aprobată de Consiliul European pentru refugiaţi şi exilaţi (ECRE), este susţinută şi de Consiliul Grec pentru Refugiaţi precum şi de mai mult de 15 organizaţii din ţări europene diferite. Solicitanţii de azil în Grecia primesc un tratament contrar articolului 3 din CEDO. În plus, Grecia încalcă sistematic drepturile de bază ale solicitanţilor de azil garantat de Legislaţia UE. Persoanele care cer statutul de refugiat cad victime în absenţa unei proceduri de azil corecte, eficiente şi lipsa structurilor de primire într-un mod similar cu sosirile noilor veniţi. Autorităţile elene sistematic, nu reuşesc să protejeze pe cei care au nevoie de asistenţă internaţională de protecţie. Solicitanţii de azil sunt deţinuţi în mod curent şi de multe ori maltrataţi.
Procedura accesului la azil este extrem de dificilă. Chiar şi atunci când solicitanţii de azil au reuşit să îşi susţină cazul, având toate documentele necesare, procedurile în sine efectuate de oficialităţile elene nu sunt în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. De asemenea, pentru solicitanţii de azil sunt rareori prevăzute locuri de adăpost, hrană, sprijin financiar sau a altor materiale din partea guvernului grec. Nevoile speciale ale solicitanţilor de azil nu sunt luate în considerare, să nu mai vorbim de cele ale grupurilor vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoţiţi. Grecia este, prin urmare,este o ţară care încalcă clar acquis-ului UE în domeniul azilului.
În ciuda reclamaţiilor Comisiei Europeane care a semnalat deficienţele sistemului de azil din Grecia , îmbunătăţiri nu au fost făcute. Este important să se ia măsuri imediate pentru a reforma fundamental sistemul elen de azil şi de a-l aduce în conformitate cu acquis-ul UE în domeniul azilului.
Solicitanţii acestei petiţii,, cer Comisiei Europene să înceapă procedura privind încălcarea dreptului comunitar în temeiul articolului 226 din Tratatul CE împotriva Greciei pentru nerespectare a obligaţiilor care îi revin în conformitate cu privire la primirea azilanţilor.
Textul integral al plângerii, cu detalii ale încălcării de către Grecia a legislaţiei europene în ceea ce priveşte drepturile refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, poate fi găsit la adresa www.gcr.gr/node/314.
 
Ovidiu Palcu – RoMedia