Tipărire
Condiţiile de intrare în Republica Elenă sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Islanda şi Norvegia). Aceste condiţii sunt următoarele:
    * deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei);
    * deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza;
    * absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).
Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Republicii Elene în baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil care atestă naţionalitatea şi pot rezida pe teritoriul acestui stat pentru o perioadă de până la 3 luni fără nici o condiţionare sau formalităţi, alta decât cea de a deţine o carte de identitate/paşaport valabile.
Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăţi se recomandă cetăţenilor români ca în primul semestru al anului în curs să aibă asupra lor paşaportul, pe durata deplasării în spaţiul Uniunii Europene.
Republica Elena a introdus pentru forta de munca provenita din Romania si Bulgaria o perioada de restrictie de doi ani, incepand cu 1 ianuarie 2007.
Cetatenii romani si membrii lor de familie, in conformitate cu prevederile legale, trebuie ca in perioada de trei luni sa se adreseze autoritatilor locale pentru obtinerea unui permis de rezidenta. Permisele de rezidenta sunt:

    * Permis de sedere pentru studii;
    * Permis de sedere pentru munca;
    * Permis de sedere pentru activitati economice independente;
    * Permis de sedere pentru reunire de familie;
    * Permis de sedere pentru atleti si antrenori;
    * Permis de sedere pentru directori, administratori si personalul companiilor;
    * Permis de sedere pentru activitati culturale, artistice, etc.;
    * Permis de sedere pentru alte motive (nn la aceasta categorie se inscriu si cetatenii romani si ceilalti cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene care pot obtine permise de sedere daca demonstreaza ca desfasoara activitati economice sau, in cazul in care sunt pensionari, demonstreaza ca au surse de intretinere).
De problema migratiei in Republica Elena se ocupa Ministerul Afacerilor Interne, Administratiei Publice si Descentralizarii. Permisele de sedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranti. Organizatia pentru angajarea fortei de munca, organism care functioneaza in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale , prezinta anual, la nivelul fiecarei regiuni, necesarul de forta de munca, in baza caruia se acorda permisele de sedere pentru munca.
Documentele necesare pentru obtinerea permisului de sedere sunt : o cerere depusa la primaria municipala sau locala, cu doua luni inainte de expirarea vizei, in care trebuie mentionate motivele care stau la baza cererii, sa fie in termenul de viza, copia pasaportului sau si a vizei (atunci cand este cazul), documente de la locul de munca, extrase de cont care dovedesc posibilitate de intretinere, dovada existentei unui spatiu de locuit, certificate de nastere, certificate de casatorie si alte documente ajutatoare. Comisia municipala examineaza cererea si o inainteaza serviciilor locale pentru straini care analizeaza cerea si o trimite, avizata pozitiv sau negativ, la Comisia Locala pentru Imigranti . Comisia Locala pentru Imigranti prezinta in final dosarul Secretarului General al Regiunii care decide asupra oportunitatii acordarii dreptului de sedere cetatenilor straini.
Cererile pentru permisele de sedere prezentate de cetatenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe aditionale, platindu-se numai taxa de emitere a permisului de sedere.
Sursa: Ambasada României la Atena – MAE


Accesări: 2716