Razboiul civil din Grecia 1946 1949La Craiova a avut loc lansarea cărții: „Războiul civil din Grecia (1946-1949) și emigranții politici greci în România (1948-1982)”, de Apostolos Patelakis. 

Fără îndoială, orice carte are o viață a ei, care începe când ideile se conturează în mintea autorului și, teoretic, nu se sfârșește decât atunci când ultimul exemplar dispare fizic, oriunde s-ar fi aflat el.

 

Dar există, ne-am obișnuit, un moment care ar putea fi numit „botezul” unei cărți și anume lansarea ei către cititori. Este foarte important acel moment, locul și contextul în care se desfășoară, precum și ecoul pe care îl stârnește.

Ei bine, lansarea cărții cu titlul de mai sus, aparținând distinsului profesor și cercetător grec (născut și școlit în România) Apostolos Patelakis a avut loc în cadrul ediției a IV-a a Conferinţei Internaţionale „Politică. Diplomaţie. Cultură”, desfășurată la Craiova în intervalul 7-9 iunie. Anul acesta, Conferința a fost organizată de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” în parteneriat cu Ambasada Republicii Polone la București, Academia Oamenilor de Știință din România – Secția de Științe Arheologice și Istorice și Universitatea din Craiova – Facultățile de Științe Sociale și Teologie Ortodoxă. Un număr de peste 70 de profesori și specialiști din România și străinătate au dezbătut, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, la Muzeul de Artă din Craiova și la Centrul de Restaurare al Facultății de Teologie din Craiova, subiecte științifice de actualitate, teme și direcții noi în cercetare, cultură și educație.

Lansarea cărții profesorului grec Apostolos Patelakis, din Salonic: „Războiul civil din Grecia (1946-1949) și emigranții politici greci în România (1948-1982)”, apărută la prestigioasa editură „Cetatea de Scaun” din Târgoviște a ocupat un punct important la secțiunea „lansări de cărți”, s-a bucurat de aprecierile unor reputați cercetători și de o deosebită atenție din partea publicului.patelakis.carte2017

Primul care s-a referit la această lucrare a fost profesorul Gheorghe Onișoru, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cel care, de altfel, a scris și studiul introductiv la lucrare. Profesorul Onișoru s-a referit pe larg la aportul acestei lucrări la cunoașterea istoriei contemporane a Greciei, precum și la rolul ei pentru dezvăluirea prea puțin cunoscutei istorii a emigranților greci în România. Profesorul Onișoru consideră că Patelakis (fiu al unor emigranți greci în România) a reușit să scrie, fără ură și părtinire despre o pagină de istorie ce cuprinde o rană care cu greu s-a vindecat și că această lucrare deschide o direcție de cercetare care va oferi multe surprize în anii care vor veni. Profesorul Sorin Liviu Damean, decanul Facultăţii de Știinţe Sociale a Universității din Craiova, a menționat că această carte constituie o amplă sinteză, cu foarte multe date necunoscute istoricilor români și a subliniat efortul autorului, căruia i-au trebuit mulți ani de documentare, pentru realizarea unei lucrări care umple un gol în istoriografia română. Cercetătorul Leonidas Rados de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” de la Iași s-a referit la contribuția autorului la cunoașterea vieții și activității emigranților politici greci în România și a reliefat unele aspecte ale vieții în coloniile de copii organizate în epocă, într-unele dintre acestea petrecându-și câțiva ani și tatăl său, binecunoscutul profesor Andreas Rados. Cercetătorul Leonidas Rados a subliniat că această lucrare constituie și un dar pentru foștii emigranți politici greci care doresc să afle cât mai multe lucruri despre evenimentele la care au participat, dar nimeni, până azi, nu le-a oferit o astfel de lucrare bine documentată, pe lângă interesul științific pe care-l stârnește în rândul istoricilor. 

În ce privește interesul publicului, faptul că somptuoasa sală "Acad. Dinu C. Giurescu", a centenarei biblioteci craiovene, s-a dovedit neîncăpătoare, spune aproape totul. Menționăm participarea foștilor colegi de facultate ai autorului, rude, prieteni, precum și membri ai comunității elene din Craiova. În final autorul a acordat autografe celor care au dorit să cumpere această interesantă carte.

 Este remarcabil faptul că lucrarea s-a bucurat de interesul revistelor încă înainte de lansare și reținem aici concluziile la care a ajuns și conferențiarul universitar Mihai Ghiţulescu, de la Craiova, în cronica sa din revista Ramuri: „Cartea lui Apostolos Patelakis este prima care creează o imagine de ansamblu, destul de clară, asupra unei chestiuni în general ignorate. E o poveste complicată, cu urcușuri, coborâșuri, serpentine, care merge de la viața de zi cu zi a unor refugiați amărâți până la relațiile dintre state, trecând prin tenebrele subteranei comuniste internaționale. Aflăm multe lucruri, dar, în diverse puncte, apar și mai multe întrebări. Când nu știam nimic, nu prea aveam nici curiozități... Acum... Patelakis are meritul de a fi intrat puternic în subiect, deschizând o cale largă din care, pe diverse aspecte particulare, pot avansa atât cercetători români, cât și greci. E chiar necesar să se implice  și unii și alții, căci șansele de a mai găsi pe cineva care să se descurce atât de lejer în ambele culturi sunt minime”.

Autorul acestor rânduri își îngăduie, în final, ca istoric și scriitor, opinia că Apostolos Patelakis a reușit o documentare științifică de excepție, a valorificat obiectiv experiența propriei vieți, a creat cadrul, aproape filmic, pentru înțelegerea evenimentelor de către cititor și a venit în întâmpinarea dorinței de cunoaștere a unei etape istorice cu puternice reverberații în contemporaneitate. 

Un material realizat de Mircea Pospai