lb.romana.ex2015-SalonicReprezintă un mijloc de promovare a limbii române în Grecia. 
Și în anul acesta, ca urmare a Acordului de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Școala de Limbi Balcanice din Salonic (IMXA), a organizat, pe data de 14 iunie, pentru a zecea oară, o sesiune de examene pentru obţinerea atestatului de limba română. Certificatul de competenţă lingvistică se obţine în urma testării a 5 competenţe (înţelegerea textului scris, înţelegerea textului oral, interacţiune verbală, producere de text oral şi redactare), după normele Paşaportului Lingvistic European. Din comisia de examinare au făcut parte atât două profesoare de la Universitatea din Bucureşti, conf. dr.Ioana Murăruș (decanul Facultății de Litere) şi conf. dr. Camelia Uşurelu (constructor de teste şi specialist în evaluarea limbii române ca limbă străină), de la Facultatea de Litere, cât și profesorii Apostolos Patelakis și Alina Bangu de la Școala de Limbi Balcanice din Salonic. Certificatul de competenţă lingvistică este elaborat de Universitatea din Bucureşti (membră a Consorţiului European pentru Evaluarea Competenţelor Lingvistice ECL), sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Certificatul de competenţă lingvistică are valabilitate nelimitată.
În  acești zece ani,  numeroşi  tineri  greci  care  au  urmat  cursuri  de  limba  română  în  Grecia  sau  au  studiat  în  România,  tineri  din  familii  mixte  sau  chiar  români  stabiliţi  în  spaţiul  elen au  obţinut  acest  atestat, devenind  astfel  mai  competitivi  pe  piaţa  muncii. Certificatul de competență lingvistică le-a sporit şansele  de  a  găsi  mai  repede şi  mai  uşor un  loc  de  muncă. Anul  acesta au  participat  la examene 12  candidaţi, care au obținut certificate pentru nivelurile: B1 (5 candidați), B2 (2 candidați), C1 (un candidat) și C2 (4 candidați).
Ca şi în anii trecuţi, s-a putut constata buna pregătire a candidaţilor, majoritatea obţinând certificate de nivel superior (B2, C1 şi chiar C2). Candidaţii, îndeosebi cei care au obţinut certificate pentru nivelul C1 sau C2, au dovedit atât siguranţă şi fluenţă în comunicarea orală şi scrisă, cât şi un vocabular elevat şi o deschidere culturală remarcabilă.
Evaluările s-au desfășurat într-un climat calm, cald, prietenesc, candidații fiind ajutați de această atmosferă destinsă în încercarea lor de a trece peste fireștile emoții și de a se concentra asupra testelor de specialitate.
Trebuie consemnat aportul Școlii de Limbi Balcanice din Salonic și, în special, al profesorului Apostolos Patelakis la promovarea limbii române în zona Greciei de Nord. Felicitări organizatorilor pentru tot ceea ce întreprind, în condiții deosebit de grele, cauzate de criza acută prin care trece Grecia, pentru a-i ajuta pe cei care vorbesc, scriu și creează în limba română să intre în posesia mult râvnitului atestat!
Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că și Consulatul general al României la Salonic susţine activ toate iniţiativele pentru promovarea limbii române întreprinse de Institutul de Studii Balcanice din Salonic.
Veronica Todor