În aceste zile, perioada 9-15 mai, la Atena, la Facultatea de Teologie a Universităţii Kapodistriene, se află profesorii romani Pr. Marian Vâlciu şi Alexandru Arion de la Facultatea de Teologie a Universităţii Valahia din Târgovişte. Domniile lor, prezintă, la Universitatea din Atena, comunicări ştiinţifice pe teme liturgică şi filozofie şi istoria religiilor, evenimentul fiind posibil prin derularea programului Erasmus, care împlica schimb de profesori şi studenţi între cele două Universităţi din Atena şi Târgovişte.
Un aport deosebit pentru realizarea şi desfăşurarea acestor colaborări îl are Ion Marian Croitoru, absolvent al doctoratului în teologie la Universitatea din Atena, doctorand în filozofie, şi care asigură traducerea de specialitate la eveniment. 

 

 Ana Ţuţuianu – RoMedia.gr