Până pe data de 31 Martie a.c., studenții vor putea depune la Autoritățile Finanțelor Publice (Eforia) cererile însoțite de documentele necesare privind acordarea îndemnizației de student. În conformitate cu legislația în vigoare, îndemnizația în valoare de 1.000 de euro se acordă atât părinților studenților care frecventează cursurile la:  Universitățile (AEI); 
Colegiile Tehnice (TEI); 
Colegiile profesionale din domeniul turismului; 
Academiile navale; 
Universitatea din Cipru, care urmează sistemul de admitere al examenelor naționale.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru primi îndemnizația respectivă: 
să fie cetățeni ai statului elen sau a oricărei țări, membră a Uniunii Europene; 
să locuiască cu chirie într-un alt oraș decât acela în care se află domiciliul principal al familiei; 
veniturile familiale să nu depășească suma de 30.000 de euro; 
să nu dețină o locuință cu o suprafață mai mare de 200m2.
De asemenea, beneficiarii pot fi însuși studenții în cazul în care dețin una din calitățile:
a)au peste 25 de ani;
b)sunt orfani de ambii părinții;
c)părinții acestora locuiesc în străinătate.
Adelina Ștefan – Romedia.gr