Metodologia de obţinere a unor burse de studii în ţară a etnicilor români din diaspora Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a finalizat metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, pentru anul şcolar / universitar 2010 – 2011 care poate fi consultată pe site-ul Ministerului la adresa: www.edu.ro/relaţii internaţionale/românii de pretutindeni,  transmite printr-un comunicat, Ambasada României la Atena, prin Ştefan Nicolae, secretar I, responsabil cu probleme culturale şi de învăţământ.
Conaţionalii noştri interesaţi să obţină burse de la statul român pentru a studia în ţară trebuie să pregătească un dosar pe care să-l ducă la Ambasada României până cel mai târziu la 20 iulie a.c. Dosarul trebuie să cuprindă o cerere de înscriere tip (poate fi găsită pe site-ul MECTS la rubrica Proiect de Metodologie de școlarizare a cetăţenilor de origine etnică română), copie legalizată după actul de naştere, copie legalizată după cartea de identitate care să ateste domiciliul stabil, autentificat la Consulatele României, o copie după paşaportul de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate sau de cetăţean străin (primele trei pagini), o adeverinţă de la asociaţiile locale româneşti care să ateste originea etnică a candidatului sau o declaraţie pe proprie răspundere, o adeverinţă medicală legalizată, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, o fotografie de 3/4 .
Precizăm că până la data de 20 iulie, dosarele vor fi trimise de Ambasadă la Ministerul Afacerilor Externe, care le va înainta la MECTS, urmând a fi examinate ulterior de o comisie a celor două ministere.
Repartizarea locurilor subvenţionate de stat se face în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, în ordinea mediilor candidaţilor şi în conformitate cu locurile alocate de MECTS. Informaţii suplimentare pot fi obţinute fie de la Ambasada României la Atena, fie direct de la instituţiile de învăţământ superior din România pe care candidatul ar dori să le frecventeze.
Comunicat din partea Ambasadei României la Atena