România contribuie voluntar la Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) destinată programului de burse doctorale şi postdoctorale „Eugen Ionescu”.
Programul se adresează doctoranzilor şi cercetătorilor din statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF). Durata unei burse este de la 3 la 5 luni, începând cu 1 aprilie 2010, în funcţie de amploarea proiectului de cercetare.
Menţionăm că bursele sunt acordate de România, prin Ministerul Afacerilor Externe şi gestionate de AUF.
Ministerul Afacerilor Externe nu primeşte direct dosare de candidatură.
Pe data de 23 septembrie 2009, a fost lansat apelul la candidaturi pentru aceste burse pentru anul universitar 2009-2010, data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură fiind 11 decembrie 2009.
Procedura de depunere a candidaturilor este următoarea:
• Fiecare candidat trebuie să contacteze una dintre cele 22 de universităţi româneşti şi, odată acceptat de către aceasta, să îşi depună dosarul de candidatură la biroul regional AUF de care aparţine universitatea sa de origine .
• Toate dosarele de candidatură sunt transmise de către birourile regionale ale AUF la Biroul Regional pentru Europa Centrală şi Orientală al AUF, cu sediul la Bucureşti.
• Are loc selecţia dosarelor pe criterii ştiinţifice, realizată de o Comisie Regională de Experţi.
• Are loc selecţia finală a dosarelor, realizată de o comisie mixtă în care Ministerul Afacerilor Externe are putere de decizie.
• Se publică rezultatul procedurii şi numele bursierilor selecţionaţi.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi adresa:
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/
Sursa: MAE
Foto:- www.expressibian.com