Tipărire

Subvenţia salvatoare este pusă în pericol odată cu trecerea DRP în subordinea primului ministru şi atunci unitatea e singura soluţie salvatoare.
Bilanţul economic al Comunităţii Sf. Ştefan Cel Mare din Atena este unul dintre lucrurile pozitive  prezentate cu ocazia întâlnirii avută la sediul comunităţii, în data de 16 ianuarie, întâlnire desfăşurată dar neconformă cu statutul acesteia. 

Bilanţul economic pe anul 2009, nesemnat de nimeni şi nici ştampilat, a fost înmânat celor 17 persoane prezente la întâlnire. Acesta arată situaţia intrărilor şi ieşirilor veniturilor Comunităţii Sfântul Ştefan cel Mare din Atena aferente anului 2009. 
Conform situaţiei financiare prezentate pentru anul 2009 în conturile comunităţii a intrat, din subvenţii, cotizaţii, donaţii şi diferite suma de 10.727,53 euro şi a fost cheltuită suma de 9.307 euro. În concluzie, din punct de vedere economic Comunitatea Sf. Ştefan Cel Mare din Atena a rămas la finele anului 2009 cu 1.420 euro în cont. 
Faptul că bilanţul este totuşi pozitiv nu face decât să bucure pe cei care încă se mai interesează de existenţa acestei comunităţi. Mai mult, mai este de primit şi o tranşă din subvenţia de la Ministerul Afacerilor Externe pentru anul 2009 ceea ce pe mulţi îi linişteşte, cel puţin pe moment!, pentru că în 2010 vom avea această comunitate. 
Interesantă însă este analiza acestui bilanţ, pe categoriile prezentate de comunitate. Aşadar, la venituri se specifică faptul că asociaţia de la Atena a primit subvenţii în valoare de 8.060 de euro, în principal de la statul român, fapt care dovedeşte că România, aşa cum poate, se interesează de existenţa unei comunităţi româneşti în Grecia, indiferent de locaţia şi denumirea acesteia. 
Sprijinul obţinut de la DRRP, pentru 2009 (sumele venite de la Bucureşti fiind şi pentru anul 2008), pe timpul când era sub egida Ministerului Afacerilor Externe, este rezultatul bunei colaborări dintre preşedintele, care se va retrage, George Tegu şi fostul consilier pe teme culturale al Ambasadei României la Atena – Daniel Bala, retras, la finele investiturii la Bucureşti în mai 2009, dar şi cu ataşatul cultural actual Ştefan Nicolae care continuă munca pe tema comunităţilor. Ajutorul din partea ambasadei şi a statului român nu poate fi deci neglijat, aşa cum se încearcă în nenumărate rânduri prin afirmaţii gratuite referitoare la rolul reprezentanţilor statului român în Grecia, acesta fiind şi unicul motiv pentru care românii din Atena mai au comunitate. Acest lucru era recunoscut şi de preşedintele, încă în funcţie, George Tegu, care a răspuns atacurilor lansate către ambasadă de anumite persoane, spunând că: „Existenţa acestei comunităţi în 2009 se datorează 90%ajutorului primit de la Bucureşti”.
Trecând la categoria donaţii este trecută suma de 500 de euro proveniţi de la anumite persoane care susţin această comunitate, fără a se anunţa – oficial! care sunt aceste persoane care merită mulţumiri din partea românilor. Din diferite, Comunitatea Sf. Ştefan Cel Mare a reuşit să încaseze în 2009 suma de 1.544 euro în 2009. 
Trecând mai departe, la capitolul cotizaţii membri în spatele sumei de 623 euro văd cele mai multe semne de întrebare. Suma pe care anual trebuie să o plătească un membru al acestei comunităţi este de 36 euro, aferentă cotizaţiei pe cele 12 luni de activitate. Dacă facem o simplă împărţire de şcolari reiese că 17,5 oameni au plătit cotizaţia la această comunitate în 2009. Adică, mai în glumă mai în serios, categoria cotizaţii ne demonstrează că această comunitate are sub 20 de membri activi. 
Trecând la capitolul cheltuieli, acesta este cel care pune multe semne de întrebare despre modul cum au fost cheltuiţi aceşti bani. Mult mai interesant ar fi să ştim de ce acest bilanţ nu este semnat de nimeni, de nici un membru al Consiliului de Conducere, de nici un membru al Comisiei de Control Economic, comisie de existenţa căreia am aflat chiar sâmbătă, nu am auzit nici din cine este compusă şi nici dacă această comisie a avut activitate în 2009. 
Comunitatea a plătit 4.834,46 euro pentru chirie, 265,50 euro pentru telefon, 873 euro pentru curentul electric şi a făcut donaţii de 200 de euro (fără a se specifica cui). La capitolul diferite cheltuieli se arată faptul că în 2009 s-au cheltuit 3.135 euro pe diverse. 
Ceea ce cunoaştem este faptul că la diverse este inclusă şi remuneraţia Marianei Căueşteanu Răciulă, artista coordonatoare a ansamblului, ceea ce înseamnă că aceasta a făcut muncă voluntară numai în 2008, (iar în 2009 a încasat 1560 euro fiind plătită de comunitate - chiar dacă nu este plătită cum ar fi plătit un artist în Grecia), la fel cum nici profesoara Laura Budeanu nu este voluntară fiind remunerată.
Concluzionând: 
- inventarul comunităţii a ieşit pe plus, ceea ce ne bucură, 
- acest bilanţ nu este semnat de nimeni şi nici ştampilat ceea ce înlătură caracterul oficial al actului. 

În ceea ce priveşte subvenţiile în general, trebuie subliniat faptul că DRRP se numeşte DRP acum şi a trecut de sub egida Ministerului Afacerilor Externe în subordinea primului ministru al României. Acest lucru, pune indirect, în pericol subvenţia din România, ajutor care a ţinut în viaţă Comunitatea Sf. Ştefan Cel Mare din Atena. Acest lucru pune multe semne de întrebare cu referire la viitorul comunităţii, singura soluţie salvatoare, în afara subvenţiei ministeriale ( guvernamentale mai nou), fiind alegerea unui preşedinte apt să atragă membri în comunitate precum şi persoane care să sprijine economic această grupare a românilor. Într-o astfel de problemă unitatea este singura soluţie salvatoare. Mai mult, existenţa comunităţii cu un grup restrâns de români nu poate fi considerat, în nici un caz, reprezentativ luând în calcul faptul că în Atena există zeci de mii de români. Unde sunt aceştia? 

Ana Ţuţuianu – RoMedia
Sursa foto: RoMedia  

 

Accesări: 1239