mae-dprrpDepartamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (DPRRP), a încheiat evaluarea proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare pentru anul 2016 și a anunțat, ieri, rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare din 2016. 
Listele cererilor aprobate, respinse și neeligibile, se regăsesc în anexe la link-ul DPRRP - proiecte 2016
Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 321/2006, coroborat cu art. 4 lit. d din Legea nr. 350/2005, solicitantul finanțării care nu a întrunit punctajul necesar sau a fost considerat neeligibil în urma procesului de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare depusă de acesta, poate formula în scris o contestație care va fi trimisă spre soluționare DPRRP.
Din Grecia, au primit finanțare patru asociații non guvernamentale care se ocupă, în principal, cu predarea limbii române la copii.
În ordinea valorii finanțării, prezentăm asociațțile finanțate, suma primită și scorul cu care a fost punctate proiectul ce îl vor pune în aplicare în perioada următoare:
Asociaţia Femeilor Românce din Grecia şi prietenii acestora a primit finanțare pentru Şcoala în limba româna "Elena Rosetti-Cuza" suma de 73.302,00 lei proiectul primind un punctaj de 67,66.
Asociaţia Culturală Româno-Elenă "Armonia", Atena, Grecia a primit finanțare pentru Centrul Cultural şi Educativ Românesc suma de 49.650,00 lei proiectul primind un punctaj de 54,00.
Asociaţia Comunitatea Română "Sfântul Ştefan cel Mare", Atena, Grecia a primit finanțare pentru Şcoala românească din Atena - cursuri de week-end  suma de 37.018,00 lei   proiectul primind un punctaj de 57,33    
Asociaţia Românilor "Carpatia" Salonic, Grecia a primit finanțare pentru Şcoala românească din Salonic - cursuri de week-end de limbă, cultură şi civilizaţie românească suma de 16.460,00 lei  proiectul primind un punctaj de 55,33.
Nu a depus proiect de finanțare Asociația Sfinții Împărați Constantin și Elena din Aspropyrgos.
Ana Țuțuianu – Ziarul Online Românesc din Grecia, Romedia